Thuyết Nguyễn
@thuyetnn
Admin
Member
Joined: Jul 22, 2014
Last seen: Sep 22, 2023
28
Forum Posts
0
Topics
0
Questions
5
Answers
0
Question Comments
5
Liked
41
Received Likes
0
Received Dislikes
2/10
Rating
771
Blog Posts
215
Blog Comments

About Me

- Giảng dạy Kinh tế lượng ứng dụng, PPNCKH - Chuyên gia phân tích dữ liệu với Stata - Dành hơn 15000 giờ nghiên cứu Kinh tế lượng ứng dụng - Đam mê nghiên cứu, học hỏi cái mới; - Làm việc độc lập & tự học cao.

Timezone

UTC+0
Social Networks