Quản trịTrắc nghiệm

132 câu trắc nghiệm Quản trị Marketing

Bộ đề thi trắc nghiệm Quản trị Marketing (có đáp án). Nội dung bao gồm 132 câu hỏi trắc nghiệm đa lựa chọn và câu hỏi trắc nghiệm đúng sai. Tất cả các câu trắc nghiệm đã được kiểm duyệt nhiều lần, cả về nội dung lẫn hình thức trình bày (lỗi chính tả, dấu câu…) và được đánh mã số câu hỏi rất phù hợp cho nhu cầu tự học, cũng như sưu tầm.

MARKETING_2_P1_1: Nhu cầu là gì?
● Là cảm giác thiếu hụt một cái gì đó mà con người cảm nhận được
○ Là một nhu cầu đặc thù tương ứng với trình độ văn hóa và nhân cách của cá thể
○ Là mong muốn được kèm them điều kiện có khả năng thanh toán
○ Tất cả các phương án trên đều đúng

MARKETING_2_P1_2: Nhu cầu của con người có đặc điểm gì?
● Đa dạng phong phú và luôn biến đổi
○ Đa dạng phong phú và luôn cố định
○ Cụ thể và luôn biến đổi
○ Cả a và c

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Trang sau
Thẻ

Bài liên quan

Back to top button
Close
Close