Sản phẩm

Tổng hợp các tất cả các tài nguyên phục vụ cho hoạt động nghiên cứu khoa học như:

  • Tài liệu chuyên đề kinh tế lượng,
  • Dữ liệu kinh tế cho nghiên cứu khoa học,
  • Code mẫu trên Stata, R cho tái lập nghiên cứu và ý tưởng mới
  • Khóa học chuyên đề kinh tế lượng ứng dụng: cơ bản đến các mô hình nâng cao,
  • Các gói dịch vụ hỗ trợ hướng dẫn nghiên cứu khoa học, thu nhập – xử lý dữ liệu, chạy ước lượng và kiểm định mô hình; dịch và đăng tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI.

Hiển thị 1–8 của 29 kết quả

Back to top button