KTL nâng cao

  Giới thiệu câu lệnh xtdpdgmm

  GMM là một ước lượng phổ biến cho các mô hình với biến nội sinh,…
  Tin tức

  Thông báo lịch nghỉ tết

  Với mục đích nâng cao trải nghiệm cho người dùng, cũng như bổ sung thêm…
  KTL nâng cao

  Công cụ phân tích lãi suất và định giá trái phiếu

  Thị trường trái phiếu chứa rất nhiều thông tin về sở thích và kỳ vọng…
  KTL nâng cao

  Đánh giá tác động với TFDIFF và TVDIFF Stata

  Phương pháp DID và SCM (Synthetic Control Method) được sử dụng phổ biến trong đánh…
  Các gói dịch vụ Vietlod

  Minh họa thực hành Stata

  1 / 6 Videos
  1

  Giới thiệu kênh thực hành kinh tế lượng với Stata

  00:27
  2

  Xử lí biến nội sinh - Ước lượng IV, 2SLS

  01:52:12
  3

  Kiểm tra tính dừng của chuỗi dữ liệu bảng - PURT

  01:26:22
  4

  Cơ sở ước lượng, kiểm định và lựa chọn mô hình FEM với REM

  01:20:43
  5

  Ước lượng GMM - giới thiệu và diễn giải chi tiết

  01:52:29
  6

  Ước lượng đồng tích hợp - MG PMG FMOLS DOLS

  01:55:00

   Tải Stata 16 với nhiều tính năng mới

   Cứ mỗi hai năm một lần, Stata lại phát hành một phiên bản mới. Stata 16 là bản phát hành…

   Lọc quan sát – Nối dữ liệu

   Quản lý dữ liệu hay đôi khi còn gọi đơn giản là lọc quan sát thường được thực hiện để…

   Hồi quy logit thứ tự – STATA

   GIỚI THIỆU VỀ HỒI QUY LOGIT THỨ TỰ Hồi quy logit thứ tự (Ordered Logistic Regression) là dạng tổng quát…
   Back to top button
   Close
   Close