Kiểm định

Tổng hợp các chuyên đề LỰA CHỌN KIỂM ĐỊNH từ cơ bản đến nâng cao và hướng dẫn thực hành trên các phần mềm SPSS, STATA, SAS

 • Th11- 2014 -
  12 Tháng Mười Một
  Kiểm định Friedman về sự khác biệt trung bình giữa các nhóm

  Kiểm định Friedman – Stata

  Kiểm định Friedman là một kiểm định phi tham số được sử dụng thay thế kiểm định ANOVA lặp một chiều. Kiểm định…

  Xem thêm »
 • 11 Tháng Mười Một
  Kiểm định McNemar trên Stata

  Kiểm định McNemar – Stata

  Giới thiệu về kiểm định McNemar Trong trường hợp biến đo lường trong kiểm định t-test cặp đôi là biến nhị phân (dichotomous)…

  Xem thêm »
 • 11 Tháng Mười Một
  Kiểm định dấu hạng Wilcoxon

  Kiểm định dấu hạng Wilcoxon – Stata

  Kiểm định dấu hạng Wilcoxon (Wilcoxon signed rank sum test ) được sử dụng thay thế kiểm định t-test cặp đôi khi giả…

  Xem thêm »
 • 10 Tháng Mười Một
  Kiểm định t-test cặp đôi trên Stata

  Kiểm định t-test cặp đôi – Stata

  T-test cặp đôi (Paired t-test) được sử dụng để kiểm tra sự khác nhau về giá trị trung bình của 2 nhóm. Hai…

  Xem thêm »
 • 10 Tháng Mười Một
  Kiểm định Kruskal Wallis trên Stata

  Kiểm định Kruskal-Wallis-Stata

  Kiểm định Kruskal-Wallis được sử dụng để đánh giá sự khác nhau về giá trị trung bình của một biến phụ thuộc theo…

  Xem thêm »
 • 9 Tháng Mười Một
  Kiểm định Fisher Exact trên Stata

  Kiểm định Fisher Exact – Stata

  Kiểm định Fisher Exact được sử dụng để kiểm tra mối quan hệ giữa 2 biến danh mục. Kiểm định này được sử…

  Xem thêm »
Back to top button