Code

Đoạn chương trình chạy ước lượng các mô hình kinh tế lượng được viết trên Stata (Dofile) hoặc Rstudio (Rscript) được đóng gói cùng với các dữ liệu mẫu nhằm minh họa hoặc tái lập một nghiên cứu trước đó. Các bước ước lượng trong script được mô tả chi tiết giúp người đọc dễ nắm bắt và dễ dàng thực hiện lại.

Hiển thị 1–8 của 15 kết quả

Back to top button