Trắc nghiệm

Ngân hàng đề thi trắc nghiệm

Tổng hợp các ngân hàng đề thi

  1. Bộ đề trắc nghiệm Tài chính,
  2. Bộ đề trắc nghiệm kế toán,
  3. Bộ đề trắc nghiệm quản trị,
  4. Bộ đề trắc nghiệm kinh tế học,
  5. Bộ đề trắc nghiệm đại cương.

Ngoài ra, chuyên mục QUIZ còn tổng hợp các đề thi công chức cả nước. Các phần trắc nghiệm này các bạn có thể tham khảo trên Vietlod.com cũng như tải về máy dưới dạng file PDF.

Back to top button