Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL cơ bản

Chuyên đề: Kinh tế lượng cơ bản

  • Lý thuyết kinh tế lượng
  • Xử lí dữ liệu
  • Phân tích hồi  quy
  • Kiểm định thống kê

 

Back to top button