Online

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm, ngân hàng đề thi trắc nghiệm (test bank) các môn kinh tế vi mô, tài chính ngân hàng, quản trị học… (Tiếng Việt + Tiếng Anh) của các trường Đại học Kinh tế, Ngoại Thương,… Có thể xem trực tuyến trên Web/Apps

Tin tức

Tìm dữ liệu với Dataset Search Google

Google Dataset Search Dataset Search là một công cụ tìm kiếm mới được thiết kế dành riêng cho việc tìm kiếm dữ liệu. Trong nghiên cứu, đây có thể là một giải pháp hữu ích để tìm một bộ dữ liệu…

Xem thêm »
Tin tức

Tải bộ dữ liệu Việt Nam từ UNU-WIDER

UNU-WIDER có khá nhiều bộ dữ liệu khảo sát hữu ích có Việt Nam. UNU-WIDER làTổ chức Nghiên cứu Phát triển Kinh tế – Đại học Liên hiệp quốc), tại: https://www.wider.unu.edu/https://wid.world/ Một số nguồn dữ liệu hữu ích của UNU-WIDER có…

Xem thêm »
Xử lý dữ liệu

Tải bộ chỉ số tham nhũng cảm nhận CPI

Chỉ số tham nhũng cảm nhận (CPI – Corruption Perceptions Index) – một chỉ số của tổ chức Minh bạch quốc tế (Transparency International) để đánh giá về mức độ tham nhũng cảm nhận của chuyên gia và doanh nhân về…

Xem thêm »
Xử lý dữ liệu

Tải chỉ số CPI mới nhất IMF

Tải chỉ số CPI mới nhất (29/02/2020) được tổng hợp theo tháng, quý và năm từ IMF trong giai đoạn. Các chỉ số CPI cho các quốc gia được tổng hợp dưới dạng cột Excel rất dễ sử dụng. Định nghĩa…

Xem thêm »
Tài chính

199 trắc nghiệm tài chính quốc tế

1. The currency used to buy imported goods is A. the buyer’s home currency. B. the seller’s home currency. C. the currency of a third country. D. special drawing rights. Correct: B 2. If portable disk players made in China are…

Xem thêm »
Xử lý dữ liệu

Tải bộ dữ liệu VARHS

Tương tự bộ dữ liệu khảo sát mức sống dân cư Việt Nam (VHLSS), bộ dữ liệu VARHS cũng được sử dụng rất rộng rãi trong các nghiên cứu về  bất bình đẳng, nghèo đói, các nghiên cứu phân tích về…

Xem thêm »
Back to top button