Online

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm, ngân hàng đề thi trắc nghiệm (test bank) các môn kinh tế vi mô, tài chính ngân hàng, quản trị học… (Tiếng Việt + Tiếng Anh) của các trường Đại học Kinh tế, Ngoại Thương,… Có thể xem trực tuyến trên Web/Apps

Back to top button