Minh họa tạo bảng tổng hợp kết quả kiểm định thống kê
Tài nguyên

Minh họa tạo bảng tổng hợp kết quả kiểm định thống kê

Minh họa cách tạo bảng tổng hợp kết quả kiểm định thống kê cho các biến bằng cách sử dụng…
Minh họa tạo bảng tổng hợp kết quả kiểm định thống kê
Tài nguyên

Minh họa tạo bảng tổng hợp kết quả kiểm định thống kê

Để tạo các bảng tổng hợp kiểm định thống kê cho các biến, đầu tiên tạo các bảng đơn giản…
Minh họa tạo bảng thống kê đơn giản sử dụng câu lệnh table
Tài nguyên

Minh họa tạo bảng thống kê đơn giản sử dụng câu lệnh table

Các khái niệm collection, dimension, level trong thiết lập hiển thị bảng có ý nghĩa tương tự như dataset, variable…
Hướng dẫn sử dụng lệnh table trên Stata 17
Tài nguyên

Hướng dẫn sử dụng lệnh table trên Stata 17

Giới thiệu và minh họa sử dụng lệnh table trên Stata 17 với sự bổ sung của nhiều tính năng…
Hướng dẫn chạy mô phỏng trên Stata qua lệnh simulate
KTL cơ bản

Hướng dẫn chạy mô phỏng trên Stata qua lệnh simulate

Giới thiệu mô phỏng Monte Carlo Để thực hiện mô phỏng thì đầu tiên cần viết một chương trình mô…
Ảnh hưởng của cơ cấu tuổi đến lạm phát
Hướng nghiên cứu

Ảnh hưởng của cơ cấu tuổi đến lạm phát

Bên cạnh vấn đề tiền tệ, cầu kéo hay chi phí đẩy thì lạm phát trong một số trường hợp…
Tồn tại và phục hồi trong suy thoái
Hướng nghiên cứu

Tồn tại và phục hồi trong suy thoái

Tóm lược ý chính từ bài báo “Làm thế nào để sống sót sau suy thoái và phát triển mạnh…
Hướng dẫn sử dụng lệnh fitstat
KTL cơ bản

Hướng dẫn sử dụng lệnh fitstat

Rất nhiều đại lượng vô hướng được tính toán để đo lường độ phù hợp tổng thể của các mô…
Hướng dẫn sử dụng lệnh esttab
KTL nâng cao

Hướng dẫn sử dụng lệnh esttab

Giới thiệu lệnh esttab Lệnh esttab được sử dụng để định dạng và xuất kết quả bảng tổng hợp các…
Hướng dẫn sử dụng câu lệnh eststo
KTL nâng cao

Hướng dẫn sử dụng câu lệnh eststo

Câu lệnh eststo lưu các kết quả ước lượng hiện tại cho việc lập bảng sau này. Nó là một…
Hướng dẫn sử dụng lệnh estout
KTL nâng cao

Hướng dẫn sử dụng lệnh estout

Giới thiệu lệnh estout Câu lệnh estout tạo một bảng hồi quy từ hai hay nhiều mô hình đã được…
Hướng dẫn sử dụng lệnh estadd
KTL nâng cao

Hướng dẫn sử dụng lệnh estadd

Giới thiệu câu lệnh estadd Các kết quả trả về của các mô hình được lưu trong e() có thể…
Hướng dẫn sử dụng lệnh estpost
KTL nâng cao

Hướng dẫn sử dụng lệnh estpost

Giới thiệu câu lệnh estpost Câu lệnh esttab và estout dùng để lập các bảng từ kết quả e(). Tuy…
Tips: Sử dụng lệnh log trong Stata
KTL cơ bản

Tips: Sử dụng lệnh log trong Stata

Lệnh log được sử dụng để tạo file nhật ký ghi lại toàn bộ quá trình thực hiện với các…
Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán
Hướng nghiên cứu

Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán

Xuất phát ý tưởng Bài báo “Thị trường chứng khoán và Công ty kiểm toán” của TS. Võ Đình Trí…
Hồi quy logit thứ tự trên dữ liệu bảng
KTL nâng cao

Hồi quy logit thứ tự trên dữ liệu bảng

Bài viết Hồi quy logit trên dữ liệu bảng sẽ hệ thống các câu lệnh sử dụng để thực hiện…
Tải dữ liệu kinh tế từ WB, IMF, OECD trên Stata
KTL cơ bản

Tải dữ liệu kinh tế từ WB, IMF, OECD trên Stata

Sử dụng câu lệnh sdmxuse để tải dữ liệu từ các cơ quan thống kê như European Central Bank (ECB),…
Tiếp cận tài nguyên Stata Journal với lệnh songbl
KTL cơ bản

Tiếp cận tài nguyên Stata Journal với lệnh songbl

Stata cung cấp khá nhiều tài nguyên hữu ích, từ các bài báo giới thiệu những câu lệnh mới được…
Tải dữ liệu World Bank trực tiếp trên Stata
Xử lý dữ liệu

Tải dữ liệu World Bank trực tiếp trên Stata

Sử dụng lệnh wbopendata để truy cập cơ sở dữ liệu của Ngân hàng Thế giới (WB) trên Stata. Lệnh…
Minh họa thực hành Event Study cho nhiều ngày sự kiện
KTL nâng cao

Minh họa thực hành Event Study cho nhiều ngày sự kiện

Câu lệnh estudy do Pacicco et al. (2018) đề xuất để thực hiện nghiên cứu sự kiện (event study) trong…
Kiểm tra tính đồng nhất của hệ số trong mô hình dữ liệu bảng
KTL nâng cao

Kiểm tra tính đồng nhất của hệ số trong mô hình dữ liệu bảng

Các mô hình dữ liệu bảng truyền thống như FE, RE hay GMM đều giả định các hệ số đồng…
Ước lượng mô hình chuyển tiếp nội sinh
KTL nâng cao

Ước lượng mô hình chuyển tiếp nội sinh

Hiệu quả tác động của một chính sách được thể hiện qua sự chênh lệch trong kết quả đánh giá…
Hướng dẫn thực hành phân tích DEA trên Stata
KTL nâng cao

Hướng dẫn thực hành phân tích DEA trên Stata

Phương tích DEA hay còn gọi là kỹ thuật phân tích miền dữ liệu được sử dụng phổ biến trong…
Hướng dẫn ước lượng mô hình nhân tố động DFM
KTL nâng cao

Hướng dẫn ước lượng mô hình nhân tố động DFM

Làm thế nào để ước lượng hiệu quả một mô hình với rất nhiều chỉ số tài chính, vĩ mô…
Lập bảng thống kê mô tả cho nhiều biến
KTL cơ bản

Lập bảng thống kê mô tả cho nhiều biến

Trên Stata, các bạn có thể sử dụng câu lệnh tabstat để lập bảng thống kê mô tả cho một…
Mô hình Elastic net và Ridge regression
KTL nâng cao

Mô hình Elastic net và Ridge regression

Chúng ta đã tìm hiểu qua mô hình Lasso từ cách ước lượng đến đánh giá hiệu quả, đối chứng…
Đánh giá hiệu quả của các mô hình Lasso
KTL nâng cao

Đánh giá hiệu quả của các mô hình Lasso

Sau khi đã tìm hiểu tổng quan về Lasso, câu lệnh thực hiện, các vấn đề mô hình, quản lý…
Minh họa thực hành Lasso trên Stata 16
KTL nâng cao

Minh họa thực hành Lasso trên Stata 16

Sau khi đã tìm hiểu tổng quan về mô hình Lasso, hiểu được cách thiết lập công cụ lệnh lasso…
Quản lý các biến trong tập dữ liệu lớn
KTL nâng cao

Quản lý các biến trong tập dữ liệu lớn

Điểm mạnh của Lasso là khả năng làm việc với tập dữ liệu lớn với hàng ngàn hoặc hàng chục…
Một số vấn đề về Lasso
KTL nâng cao

Một số vấn đề về Lasso

Lasso là một dạng hồi quy hiệu chuẩn, cho phép lựa chọn và ước lượng từ một tập lớn các…
Giới thiệu lệnh lasso trên Stata 16
KTL nâng cao

Giới thiệu lệnh lasso trên Stata 16

Tiếp theo bài tổng quan về mô hình Lasso, Vietlod sẽ đi sâu giới thiệu về bộ câu lệnh lasso…
Hướng dẫn phân tích Bayes – Stata 16
KTL nâng cao

Hướng dẫn phân tích Bayes – Stata 16

Ưu điểm nổi bật của phân tích Bayes là kết hợp được các thông tin, hiểu biết trước về tham…