Bài đã đăng

Xem thêm lịch đăng bài

Lập bảng thống kê mô tả cho nhiều biến
KTL cơ bản

Lập bảng thống kê mô tả cho nhiều biến

Trên Stata, các bạn có thể sử dụng câu lệnh tabstat để lập bảng thống kê mô tả cho một…
Mô hình Elastic net và Ridge regression
KTL nâng cao

Mô hình Elastic net và Ridge regression

Chúng ta đã tìm hiểu qua mô hình Lasso từ cách ước lượng đến đánh giá hiệu quả, đối chứng…
Đánh giá hiệu quả của các mô hình Lasso
KTL nâng cao

Đánh giá hiệu quả của các mô hình Lasso

Sau khi đã tìm hiểu tổng quan về Lasso, câu lệnh thực hiện, các vấn đề mô hình, quản lý…
Minh họa thực hành Lasso trên Stata 16
KTL nâng cao

Minh họa thực hành Lasso trên Stata 16

Sau khi đã tìm hiểu tổng quan về mô hình Lasso, hiểu được cách thiết lập công cụ lệnh lasso…
Quản lý các biến trong tập dữ liệu lớn
KTL nâng cao

Quản lý các biến trong tập dữ liệu lớn

Điểm mạnh của Lasso là khả năng làm việc với tập dữ liệu lớn với hàng ngàn hoặc hàng chục…
Một số vấn đề về Lasso
KTL nâng cao

Một số vấn đề về Lasso

Lasso là một dạng hồi quy hiệu chuẩn, cho phép lựa chọn và ước lượng từ một tập lớn các…
Giới thiệu lệnh lasso trên Stata 16
KTL nâng cao

Giới thiệu lệnh lasso trên Stata 16

Tiếp theo bài tổng quan về mô hình Lasso, Vietlod sẽ đi sâu giới thiệu về bộ câu lệnh lasso…
Hướng dẫn phân tích Bayes – Stata 16
KTL nâng cao

Hướng dẫn phân tích Bayes – Stata 16

Ưu điểm nổi bật của phân tích Bayes là kết hợp được các thông tin, hiểu biết trước về tham…
Hướng dẫn tính tích phân trên Stata 16
KTL cơ bản

Hướng dẫn tính tích phân trên Stata 16

Bên cạnh lớp LinearProgram() để giải bài toán tối ưu trong quy hoạch tuyến tính hay bài toán ma trận…
Hướng dẫn giải bài toán tối ưu trong quy hoạch tuyến tính
KTL cơ bản

Hướng dẫn giải bài toán tối ưu trong quy hoạch tuyến tính

Giới thiệu LinearProgram() Tiếp theo bài Tính toán đại số ma trận trong Mata, Vietlod sẽ giới thiệu một ứng…
Tính toán đại số ma trận trong Mata
KTL cơ bản

Tính toán đại số ma trận trong Mata

Từng bước làm quen với việc sử dụng Mata – một công cụ tính toán/lập trình hữu ích trên Stata…
Lý thuyết IRT – Lý thuyết đáp ứng câu hỏi
KTL nâng cao

Lý thuyết IRT – Lý thuyết đáp ứng câu hỏi

Lý thuyết IRT được sử dụng làm cơ sở cho việc chuẩn hóa từng câu hỏi và nâng cao chất…
Ước lượng mô hình DSGE phi tuyến
KTL nâng cao

Ước lượng mô hình DSGE phi tuyến

Các mô hình cân bằng động ngẫu nhiên tổng quát, hay gọi tắt là mô hình DSGE (Dynamic Stochastic General…
Hồi quy Logit hỗn hợp với dữ liệu bảng
KTL nâng cao

Hồi quy Logit hỗn hợp với dữ liệu bảng

Mô hình hồi quy logit hỗn hợp ô hình hồi quy logit hỗn hợp, MLM (Mixed logit models) là mô…
Giới thiệu hồi quy phi tham số – Nonparametric series regression
KTL nâng cao

Giới thiệu hồi quy phi tham số – Nonparametric series regression

Hồi quy phi tham số, NPSR (Nonparametric series regression) ước lượng các trung bình của biến kết quả theo một…
Tính toán tác động biên cho mô hình hồi quy mở rộng
KTL nâng cao

Tính toán tác động biên cho mô hình hồi quy mở rộng

Chúng ta đã tìm hiểu và biết cách sử dụng mô hình hồi quy mở rộng trên dữ liệu bảng…
Minh họa hồi quy mở rộng với dữ liệu bảng trên Stata 16
KTL nâng cao

Minh họa hồi quy mở rộng với dữ liệu bảng trên Stata 16

Chúng ta đã biết qua hoặc từng sử dụng hồi quy mở rộng trên dữ liệu chéo với nhóm câu…
Hướng dẫn thực hành phân tích Meta trên Stata 16
KTL nâng cao

Hướng dẫn thực hành phân tích Meta trên Stata 16

Tổng quan lý thuyết để xây dựng khung phân tích hoặc mô hình thực nghiệm là bước quan trọng mà…
Giới thiệu phân tích tổng hợp – Meta analysis
KTL nâng cao

Giới thiệu phân tích tổng hợp – Meta analysis

Meta-analysis is the statistical combination of results from two or more separate studies. Deeks et al (2019, chapter 10) Phân…
Tổng quan về mô hình Lasso – Stata 16
KTL nâng cao

Tổng quan về mô hình Lasso – Stata 16

Trong nghiên cứu có bao giờ bạn gặp phải việc mình “quá dư dả” với quá nhiều thông tin thu…
Ước lượng mô hình hồi quy Probit thứ tự có phương sai thay đổi
KTL nâng cao

Ước lượng mô hình hồi quy Probit thứ tự có phương sai thay đổi

Câu lệnh hetoprobit là dạng tổng quát của lện oprobit để ước lượng các mô hình Probit thứ tự trong…
Giải thích hiệu ứng tương tác trong hồi quy Logit
KTL nâng cao

Giải thích hiệu ứng tương tác trong hồi quy Logit

Buis (2010) đã trình bày cách sử dụng Stata để tính toán các hiệu ứng tương tác nhân (multiplicative interaction…
Ước lượng mô hình chọn mẫu nội sinh cho dữ liệu bảng
KTL nâng cao

Ước lượng mô hình chọn mẫu nội sinh cho dữ liệu bảng

Sử dụng lệnh xtheckman thay cho câu lệnh heckman để ước lượng các mô hình chọn mẫu nội sinh trong…
Thực hành ước lượng mô hình PMG, MG, DFE trên Stata
KTL nâng cao

Thực hành ước lượng mô hình PMG, MG, DFE trên Stata

Khi có bằng chứng về mối quan hệ đồng tích hợp giữa các chuỗi dừng hỗn hợp I(0) và I(1)…
Minh họa ước lượng mô hình FMOLS DOLS CCR
KTL nâng cao

Minh họa ước lượng mô hình FMOLS DOLS CCR

Khi làm việc với các dữ liệu bảng, dữ liệu thời gian thì đầu tiên chúng ta phải kiểm tra…
Một số tính năng nổi bật trên Dofile Stata 16
KTL nâng cao

Một số tính năng nổi bật trên Dofile Stata 16

Phiên bản Stata 16 mới với nhiều tính năng mạnh mẽ trong phân tích dữ liệu và ước lượng mô…
Ước lượng mô hình ARDL trên Stata
KTL nâng cao

Ước lượng mô hình ARDL trên Stata

MÔ HÌNH ARDL Trên Stata, chúng ta có thể sử dụng câu lệnh ardl để ước lượng mô hình ARDL…
Ước lượng ngưỡng mô hình bảng động
KTL nâng cao

Ước lượng ngưỡng mô hình bảng động

Trên Stata, để tính toán hay ước lượng ngưỡng có thể sử dụng các câu lệnh như xthreg và xthenreg.…
Thực hiện cây quyết định trên Stata
KTL nâng cao

Thực hiện cây quyết định trên Stata

Giới thiệu cây quyết định Các quyết định đưa ra thường được bắt đầu từ những câu hỏi. Trong phân…
Thực hành định dạng dữ liệu ngày
KTL cơ bản

Thực hành định dạng dữ liệu ngày

Các dữ liệu sao chép từ internet hoặc nhập (import) từ các dữ liệu CSV hay các nguồn khác vào…
Mô hình hệ số ngẫu nhiên CRC
KTL nâng cao

Mô hình hệ số ngẫu nhiên CRC

Mô hình hệ số ngẫu nhiên tương quan, hay gọi tắt là mô hình CRC là một dạng mô hình…
Tải bộ chỉ số tham nhũng cảm nhận CPI
Xử lý dữ liệu

Tải bộ chỉ số tham nhũng cảm nhận CPI

Chỉ số tham nhũng cảm nhận (CPI – Corruption Perceptions Index) – một chỉ số của tổ chức Minh bạch…