Nội suy chuỗi theo Phương pháp Denton
KTL nâng cao

Nội suy chuỗi theo Phương pháp Denton

Nội suy chuỗi thời gian Trong bài viết này, Vietlod sẽ minh họa cách thực hiện phương pháp Denton với…
So sánh độ phù hợp của các mô hình
KTL nâng cao

So sánh độ phù hợp của các mô hình

Có nhiều thống kê so sánh độ phù hợp của các mô hình có thể kể đến như độ phù…
Hệ số McDonald’s Omega
KTL nâng cao

Hệ số McDonald’s Omega

Giới thiệu McDonald’s omega Hệ số McDonald’s omega và Cronbach’s alpha đều là đo lường về độ tin cậy bên…
Phân biệt sai số chuẩn SEF và SEP
KTL cơ bản

Phân biệt sai số chuẩn SEF và SEP

Sai số chuẩn Sai số chuẩn SEF (Standard Error of Forecast) và sai số chuẩn SEP (Standard Error of Prediction)…
Bậc tự do là gì?
KTL cơ bản

Bậc tự do là gì?

Bậc tự do (degree of freedom) là một khái niệm quan trọng trong các phân tích thống kê. Bậc tự…
Sử dụng mô hình trọng lực cấu trúc: chủ đề Xuất khẩu – FDI ở MNEs
Hướng nghiên cứu

Sử dụng mô hình trọng lực cấu trúc: chủ đề Xuất khẩu – FDI ở MNEs

Giới thiệu Các thuế quan được áp đặt bởi một quốc gia làm tăng chi phí thương mại và giá…
Ý tưởng nghiên cứu sử dụng mô hình trọng lực cấu trúc
Hướng nghiên cứu

Ý tưởng nghiên cứu sử dụng mô hình trọng lực cấu trúc

Một số ý tưởng nghiên cứu Mô hình trọng lực cấu trúc xem xét các yếu tố khác nhau như…
Mô hình hấp dẫn cấu trúc – structural gravity model
Hướng nghiên cứu

Mô hình hấp dẫn cấu trúc – structural gravity model

Mô hình hấp dẫn cấu trúc Giới thiệu Mô hình hấp dẫn cấu trúc hay đôi khi còn gọi là…
Lý thuyết vị trí nông nghiệp
Hướng nghiên cứu

Lý thuyết vị trí nông nghiệp

Lý thuyết vị trí nông nghiệp Lý thuyết vị trí nông nghiệp (agricultural location theory) được phát triển nhằm nghiên…
Thực hành nghiên cứu sự kiện trên dữ liệu bảng
KTL nâng cao

Thực hành nghiên cứu sự kiện trên dữ liệu bảng

Sử dụng lệnh eventdd để thực hiện nghiên cứu sự kiện trên dữ liệu bảng (panel event study) nhằm kiểm…
Hướng dẫn tạo bảng tổng hợp kết quả hồi quy – phần 7
KTL cơ bản

Hướng dẫn tạo bảng tổng hợp kết quả hồi quy – phần 7

Hướng dẫn sử dụng style trong tạo bảng tổng hợp kết quả hồi quy, kết quả kiểm định và các…
Minh họa sử dụng biểu thức chính quy trên Stata
KTL cơ bản

Minh họa sử dụng biểu thức chính quy trên Stata

Bài viết sẽ minh họa cách sử dụng biểu thức chính quy trên Stata để trích xuất các thông tin…
Minh họa sử dụng biểu thức chính quy trên R
KTL cơ bản

Minh họa sử dụng biểu thức chính quy trên R

Bài viết minh họa cách sử dụng biểu thức chính quy qua 20 quy tắc cơ bản, cũng như thực…
Hướng dẫn tạo biểu đồ Infographic trên Stata
KTL cơ bản

Hướng dẫn tạo biểu đồ Infographic trên Stata

Bằng cách sử dụng các giá trị nhãn với các phông chữ đồ họa, chúng ta có thể tạo những…
Phân biệt xác suất và thống kê
Hay cần học

Phân biệt xác suất và thống kê

Xác suất liên quan đến việc dự đoán khả năng xảy ra các sự kiện trong tương lai, trong khi…
Làm nổi bật một thanh trên biểu đồ thanh
KTL cơ bản

Làm nổi bật một thanh trên biểu đồ thanh

Để tạo một biểu đồ thanh trong đó làm nổi bật một thanh nào đó, trên Stata chúng ta sử…
Hướng dẫn tạo bảng tổng hợp kết quả hồi quy – phần 6
KTL cơ bản

Hướng dẫn tạo bảng tổng hợp kết quả hồi quy – phần 6

Hướng dẫn tạo bảng tổng hợp kết quả hồi quy cho nhiều mô hình bằng cách sử dụng lệnh table…
Hướng dẫn tạo bảng tổng hợp kết quả hồi quy – Phần 5
KTL cơ bản

Hướng dẫn tạo bảng tổng hợp kết quả hồi quy – Phần 5

Hướng dẫn tạo bảng tổng hợp kết quả hồi quy bằng cách sử dụng lệnh table với tùy chọn command…
Tạo bảng tổng hợp kết quả hồi quy
KTL nâng cao

Tạo bảng tổng hợp kết quả hồi quy

Sử dụng lệnh outreg2 để sắp xếp, tóm tắt và tổng hợp kết quả ước lượng của các mô hình…
Tăng tốc xử lý dữ liệu trên Stata với gtools
KTL cơ bản

Tăng tốc xử lý dữ liệu trên Stata với gtools

Sử dụng gói lệnh gtools trên Stata 17 để tăng tốc xử lý tính toán cho các câu lệnh truyền…
Minh họa thực hiện phương pháp DID, DDD
KTL nâng cao

Minh họa thực hiện phương pháp DID, DDD

Sử dụng lệnh didregress hoặc xtdidregress để ước lượng các mô hình DID và mô hình tam khác biệt, DDD…
Hồi quy phân vị trong dữ liệu bảng với xtqreg
KTL nâng cao

Hồi quy phân vị trong dữ liệu bảng với xtqreg

Hướng dẫn sử dụng lệnh xtqreg để thực hiện ước lượng hồi quy phân vị cho dữ liệu bảng và…
Đánh giá hiệu quả tham gia QTE ở hồi quy phân vị
KTL nâng cao

Đánh giá hiệu quả tham gia QTE ở hồi quy phân vị

Sử dụng câu lệnh rqr và rqrplot trên Stata để tính toán hiệu quả tham gia QTE (Quantile Treatment Effects)…
Vẽ đồ thị hệ số trong hồi quy phân vị
KTL nâng cao

Vẽ đồ thị hệ số trong hồi quy phân vị

Sử dụng lệnh qregplot để trực quan hóa các kết quả từ hồi quy phân vị trên Stata. Câu lệnh…
Thực hiện hồi quy phân vị với lệnh qreg trên Stata
KTL nâng cao

Thực hiện hồi quy phân vị với lệnh qreg trên Stata

Hồi quy phân vị được sử dụng thay thế hồi quy OLS khi cần đánh giá tác động của các…
Điều chỉnh sai số chuẩn cho hồi quy OLS, FE và RE
Hay cần học

Điều chỉnh sai số chuẩn cho hồi quy OLS, FE và RE

Có 3 cách để điều chỉnh sai số chuẩn trong trường hợp phần dư bị phương sai thay đổi, tự…
Hướng dẫn chạy Code R trên Stata
Hay cần học

Hướng dẫn chạy Code R trên Stata

Để chạy code R trên Stata, chúng ta có thể sử dụng lệnh rscript qua 4 bước đơn giản, giúp…
Minh họa tạo bảng tổng hợp kết quả kiểm định thống kê
Xử lý dữ liệu

Minh họa tạo bảng tổng hợp kết quả kiểm định thống kê

Minh họa cách tạo bảng tổng hợp kết quả kiểm định thống kê cho các biến bằng cách sử dụng…
Minh họa tạo bảng tổng hợp kết quả kiểm định thống kê
Xử lý dữ liệu

Minh họa tạo bảng tổng hợp kết quả kiểm định thống kê

Để tạo các bảng tổng hợp kiểm định thống kê cho các biến, đầu tiên tạo các bảng đơn giản…
Minh họa tạo bảng thống kê đơn giản sử dụng câu lệnh table
Xử lý dữ liệu

Minh họa tạo bảng thống kê đơn giản sử dụng câu lệnh table

Các khái niệm collection, dimension, level trong thiết lập hiển thị bảng có ý nghĩa tương tự như dataset, variable…
Hướng dẫn sử dụng lệnh table trên Stata 17
Xử lý dữ liệu

Hướng dẫn sử dụng lệnh table trên Stata 17

Giới thiệu và minh họa sử dụng lệnh table trên Stata 17 với sự bổ sung của nhiều tính năng…
Hướng dẫn chạy mô phỏng trên Stata qua lệnh simulate
KTL cơ bản

Hướng dẫn chạy mô phỏng trên Stata qua lệnh simulate

Giới thiệu mô phỏng Monte Carlo Để thực hiện mô phỏng thì đầu tiên cần viết một chương trình mô…