Xử lý dữ liệu

Phần tổng quan mô tả dữ liệu, bao gồm 2 chuyên đề là xử lý dữ liệu (Data cleaning) và thống kê mô tả dữ liệu (Descriptive data) sẽ cho thấy một cách tổng quan về những dữ liệu mà chúng ta thu thập.

 • Photo of Lập bảng thống kê mô tả cho nhiều biến

  Lập bảng thống kê mô tả cho nhiều biến

  Trên Stata, các bạn có thể sử dụng câu lệnh tabstat để lập bảng thống kê mô tả cho một danh sách biến. Đây là một công cụ rất hữu ích để các bạn lập các bảng thống kê theo ý…

  Xem thêm »
 • Photo of Thực hành định dạng dữ liệu ngày

  Thực hành định dạng dữ liệu ngày

  Các dữ liệu sao chép từ internet hoặc nhập (import) từ các dữ liệu CSV hay các nguồn khác vào Stata sẽ được ghi lại ngày dưới dạng biến chuỗi, được hiển thị bằng màu đỏ. Khi thao tác xử lý…

  Xem thêm »
 • Photo of Tải bộ chỉ số tham nhũng cảm nhận CPI

  Tải bộ chỉ số tham nhũng cảm nhận CPI

  Chỉ số tham nhũng cảm nhận (CPI – Corruption Perceptions Index) – một chỉ số của tổ chức Minh bạch quốc tế (Transparency International) để đánh giá về mức độ tham nhũng cảm nhận của chuyên gia và doanh nhân về…

  Xem thêm »
 • Photo of Tải chỉ số CPI mới nhất IMF

  Tải chỉ số CPI mới nhất IMF

  Tải chỉ số CPI mới nhất (29/02/2020) được tổng hợp theo tháng, quý và năm từ IMF trong giai đoạn. Các chỉ số CPI cho các quốc gia được tổng hợp dưới dạng cột Excel rất dễ sử dụng. Định nghĩa…

  Xem thêm »
 • Photo of Xác định điểm dị biệt cho các phân phối lệch

  Xác định điểm dị biệt cho các phân phối lệch

  Trong các phân tích đơn biến và đa biến, rất khó xác định các điểm dị biệt (outliers) trong trường hợp phân phối bị lệch (skewed) hoặc có đuôi dầy (heavy-tailed distributions). Trong bài viết này, Vietlod sẽ giới thiệu công…

  Xem thêm »
 • Photo of Xác định số thanh trên biểu đồ Histogram

  Xác định số thanh trên biểu đồ Histogram

  Biểu đồ histogram là một cách tự nhiên để biểu diễn một tập hợp các mẫu được rút ra từ một biến. Biểu đồ histogram cho thấy phạm vi, xu hướng trung tâm và hình dạng của phân phối dữ liệu. Tuy…

  Xem thêm »
Back to top button