KTL nâng cao

Nội suy chuỗi theo Phương pháp Denton

Chuỗi thời gian hàng năm thành hàng quý, hàng tháng

Nội suy chuỗi thời gian Trong bài viết này, Vietlod sẽ minh họa cách thực hiện phương pháp Denton với Stata để nội suy một chuỗi thời gian ở tần suất thấp (chẳng hạn, hàng năm) thành tần suất cao hơn (ví dụ, hàng quý, hàng tháng). Cụ thể, chúng tôi sẽ thực hiện một ví dụ đơn giản bằng cách sử dụng gói lệnh denton được viết bởi Christopher Baum và Sylvia Hristakeva (2001, 2021) thông qua một ví dụ nội suy một chuỗi lạm phát (tần suất năm) thành chuỗi lạm phát với tần suất quý. Phương pháp Denton Theo Baum và Hristakeva (2001, 2021) thì …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button