KTL nâng cao

Chuyên đề: Kinh tế lượng nâng cao

 • Biến nội sinh
 • OLS nâng cao
 • Mô hình SEM
 • Nghiên cứu sự kiện
 • Mô hình dữ liệu bảng
 • Mô hình dữ liệu thời gian
 • Photo of Ước lượng mô hình ARDL trên Stata

  Ước lượng mô hình ARDL trên Stata

  MÔ HÌNH ARDL Trên Stata, chúng ta có thể sử dụng câu lệnh ardl để ước lượng mô hình ARDL tổng quát cho các chuỗi thời gian. Câu lệnh ardl sẽ tính toán các hệ số ngắn hạn, hệ số dài…

  Xem thêm »
 • Photo of Ước lượng ngưỡng mô hình bảng động

  Ước lượng ngưỡng mô hình bảng động

  Trên Stata, để tính toán hay ước lượng ngưỡng có thể sử dụng các câu lệnh như xthreg và xthenreg. Trong trường hợp bảng động thì câu lệnh xthenreg do Seo và Shin (2019) phát triển sẽ phù hợp hơn xthreg…

  Xem thêm »
 • Photo of Thực hiện cây quyết định trên Stata

  Thực hiện cây quyết định trên Stata

  Giới thiệu cây quyết định Các quyết định đưa ra thường được bắt đầu từ những câu hỏi. Trong phân tích thống kê, một mô hình ra quyết định dựa trên câu hỏi được gọi là cây quyết định (decision tree).…

  Xem thêm »
 • Photo of Mô hình hệ số ngẫu nhiên CRC

  Mô hình hệ số ngẫu nhiên CRC

  Mô hình hệ số ngẫu nhiên tương quan, hay gọi tắt là mô hình CRC là một dạng mô hình hệ số ngẫu nhiên nhưng hệ số ước lượng của mô hình có tương quan với các đặc điểm riêng của…

  Xem thêm »
 • Photo of Kiểm tra sự tự tương quan dữ liệu bảng

  Kiểm tra sự tự tương quan dữ liệu bảng

  rên Stata sử dụng các câu lệnh xtistest, xthrtest và xtpqtest để thực hiện kiểm tra sự tự tương quan trong dữ liệu bảng với nhiều ưu điểm hơn so với lệnh xtserial hay abar hiện có. Câu lệnh xtistest (và…

  Xem thêm »
 • Photo of Thực hành nghiên cứu sự kiện

  Thực hành nghiên cứu sự kiện

  Hướng dẫn minh họa thực hiện câu lệnh estudy trong nghiên cứu sự kiện theo lý thuyết thống kê, từ việc ước tính của các lợi nhuận bất thường đến các kiểm định ý nghĩa thống kê. Giới thiệu lệnh estudy…

  Xem thêm »
Back to top button
Close
Close