Bài sắp đăng

 

BÀI ĐĂNG THÁNG 1/2020

BÀI ĐĂNG THÁNG 2/2020

BÀI ĐĂNG THÁNG 3/2020

  • 06/03/2020   Ước lượng mô hình hệ số ngẫu nhiên bị tương quan
  • 13/03/2020   Định dạng dữ liệu ngày tháng trên Stata
  • 20/03/2020   Thực hành CART và Random Forests trên Stata
  • 27/03/2020   Ước lượng ngưỡng cho các mô hình bảng động

BÀI ĐĂNG THÁNG 04/2020

BÀI ĐĂNG THÁNG 05/2020

  • 07/05/2020  Giải thích tác động tương tác biên trong các mô hình phi tuyến
  • 14/05/2020  Mô hình hồi quy probit thứ tự có phương sai thay đổi
  • 21/05/2020  Tổng quan về mô hình với Lasso
  • 28/05/2020  Giới thiệu Meta-analysis trên Stata 16

BÀI ĐĂNG THÁNG 06/2020

 

BÀI ĐĂNG THÁNG 07/2020

BÀI ĐĂNG THÁNG 08/2020

(*) Gồm các bài đăng chính, Vietlod có thể đăng thêm các bài viết khác.

Back to top button
Close
Close