Hướng nghiên cứu

FTA trong ngành dệt may

FTA đã thúc đẩy sự tự do hóa và quốc tế hóa ngành dệt may, giúp hạ thấp thuế quan, chuẩn hóa quy tắc xuất xứ và bảo vệ đầu tư. Điều này đã thay đổi đáng kể cấu trúc chuỗi cung ứng, với sản xuất chuyển đến các quốc gia đang phát triển như châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh. Các FTA đã cải thiện khả năng cạnh tranh của các công ty dệt may ở các nước đang phát triển nhờ tiếp cận thị trường, thu hút đầu tư và phát triển mạng lưới chuỗi cung ứng khu vực. Tuy nhiên, vẫn còn các thách …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button