Kiểm định

Tổng hợp các chuyên đề LỰA CHỌN KIỂM ĐỊNH từ cơ bản đến nâng cao và hướng dẫn thực hành trên các phần mềm SPSS, STATA, SAS

 • Photo of Kiểm định Friedman – Stata

  Kiểm định Friedman – Stata

  Kiểm định Friedman là một kiểm định phi tham số được sử dụng thay thế kiểm định ANOVA lặp một chiều. Kiểm định Friedman được sử dụng khi muốn kiểm tra sự khác nhau về giá trị trung bình giữa các…

  Xem thêm »
 • Photo of Kiểm định McNemar – Stata

  Kiểm định McNemar – Stata

  Giới thiệu về kiểm định McNemar Trong trường hợp biến đo lường trong kiểm định t-test cặp đôi là biến nhị phân (dichotomous) thì kiểm định phù hợp được sử dụng để đánh giá sự khác nhau giữa 2 nhóm liên…

  Xem thêm »
 • Photo of Kiểm định dấu hạng Wilcoxon – Stata

  Kiểm định dấu hạng Wilcoxon – Stata

  Kiểm định dấu hạng Wilcoxon (Wilcoxon signed rank sum test ) được sử dụng thay thế kiểm định t-test cặp đôi khi giả định về phân phối chuẩn của biến bị vi phạm. Về mặt ý nghĩa kiểm định dấu hạng…

  Xem thêm »
 • Photo of Kiểm định t-test cặp đôi – Stata

  Kiểm định t-test cặp đôi – Stata

  T-test cặp đôi (Paired t-test) được sử dụng để kiểm tra sự khác nhau về giá trị trung bình của 2 nhóm. Hai nhóm này sẽ có cùng các đối tượng quan sát, và có ý nghĩa chẳng hạn như tác…

  Xem thêm »
 • Photo of Kiểm định Kruskal-Wallis-Stata

  Kiểm định Kruskal-Wallis-Stata

  Kiểm định Kruskal-Wallis được sử dụng để đánh giá sự khác nhau về giá trị trung bình của một biến phụ thuộc theo hai hay nhiều nhóm của biến độc lập (dạng phân loại), nhưng không yêu cầu biến phụ thuộc…

  Xem thêm »
 • Photo of Kiểm định Fisher Exact – Stata

  Kiểm định Fisher Exact – Stata

  Kiểm định Fisher Exact được sử dụng để kiểm tra mối quan hệ giữa 2 biến danh mục. Kiểm định này được sử dụng thay thế kiểm định chi bình phương khi giá trị kì vọng của mỗi ô trong bảng…

  Xem thêm »
Back to top button