Phân tích hồi quy

Tổng hợp các chuyên đề PHÂN TÍCH HỒI QUY từ cơ bản đến nâng cao và hướng dẫn thực hành trên các phần mềm SPSS, STATA, SAS

 • Photo of Độ phù hợp hồi quy Stepwise

  Độ phù hợp hồi quy Stepwise

  Nhược điểm lớn nhất của hồi quy Stepwise là cho phép các biến không có liên quan vào trong mô hình, do vậy, hồi quy Stepwise có thể tạo ra các mối quan hệ ảo hay tác động giả lên biến…

  Xem thêm »
 • Photo of Đọc và chẩn đoán kết quả hồi quy logit thứ tự

  Đọc và chẩn đoán kết quả hồi quy logit thứ tự

  Như ý nghĩa của tiêu đề, bài viết này chỉ đi sâu giải thích các điểm tới hạn cũng như một số thủ tục chẩn đoán trong mô hình hồi quy logit thứ tự. Về lý thuyết, cách thực hành cũng…

  Xem thêm »
 • Photo of Phát hiện khuyết tật dữ liệu trong hồi quy logit

  Phát hiện khuyết tật dữ liệu trong hồi quy logit

  Tiếp theo bài chẩn đoán kết quả mô hình logit, bài viết này đi sâu hơn phát hiện những vấn đề tiềm ẩn trong mô hình, trong đó quan trọng nhất là các quan sát có ảnh hưởng thống kê lên…

  Xem thêm »
 • Photo of Chẩn đoán mô hình hồi quy logit

  Chẩn đoán mô hình hồi quy logit

  Trong các bài viết trước, chúng tôi đã giới thiệu sơ lược về hồi quy logit, cũng như đi sâu diễn giải chi tiết kết quả hồi quy logit trong từng trường hợp cụ thể. Chẳng hạn như làm thế nào…

  Xem thêm »
 • Photo of Diễn giải chi tiết kết quả hồi quy logit

  Diễn giải chi tiết kết quả hồi quy logit

  Tiếp theo bài sơ lược về hồi quy logit, bài viết này sẽ giới thiệu hồi quy logit qua các ví dụ đơn giản. Bài viết sẽ sử dụng một tập dữ liệu mẫu, Logit dataset, với mục đích minh họa. Các…

  Xem thêm »
 • Photo of Tác động tương tác giữa 2 biến liên tục

  Tác động tương tác giữa 2 biến liên tục

  Chúng ta thường gặp trường hợp tương tác giữa một biến nhị phân với một biến liên tục. Trong trường hợp này, hệ số của biến tương tác sẽ cho biết sự chênh lệch về tác động trung bình của biến…

  Xem thêm »
Back to top button