Hướng nghiên cứu

Chiến lược toàn cầu hóa

Ngành Dệt may Ấn Độ

Toàn cầu hóa và Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) mang lại nhiều cơ hội và thách thức cho ngành dệt may của Ấn Độ. Lợi ích bao gồm cải thiện tiêu chuẩn lao động, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, và mở rộng thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, ngành đối mặt với các khó khăn như thiếu hệ thống đại lý, cạnh tranh từ hàng nhập khẩu rẻ, chuỗi cung ứng phân mảnh, và sự gia tăng khu vực phi chính thức với điều kiện làm việc kém. Để tận dụng tối đa các lợi ích và giảm thiểu nhược điểm, Ấn Độ …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button