KTL nâng cao

Hệ số McDonald’s Omega

Kiểm tra độ tin cậy nội tại của thang đo trên Stata

Giới thiệu McDonald’s omega Hệ số McDonald’s omega và Cronbach’s alpha đều là đo lường về độ tin cậy bên trong hay độ tin cậy nội tại của thang đo (internal consistency reliability), tức là mức độ mà các mục trong một thang đo có liên quan và đo lường cùng một khái niệm. Tuy nhiên, hệ số omega có một số ưu điểm nổi bật hơn so với alpha trong một số trường hợp sau: Hệ số omega dựa trên phương pháp phân tích yếu tố (factor analytic approach), trong khi alpha chủ yếu dựa vào sự tương quan giữa các mục hỏi (correlation between the questions). …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button