KTL nâng cao

So sánh độ phù hợp của các mô hình

Độ phù hợp R2, tiêu chí AIC/BIC và kiểm định LR

Có nhiều thống kê so sánh độ phù hợp của các mô hình có thể kể đến như độ phù hợp R2, các tiêu chí thông tin (AIC, BIC) hay các kiểm định tỷ lệ hợp lý (LR test). Nội dung bên dưới, Vietlod sẽ trình bày các cách so sánh độ phù hợp của các mô hình hồi quy khác nhau trong Stata. Đầu tiên, chúng tôi xét một trường hợp đơn giản với hai mô hình hồi quy OLS dạng lồng nhau. Sử dụng dữ liệu sẵn có trên Stata (auto.dta) để hồi quy biến phụ thuộc price theo các biến quan sát. Cụ thể, các …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button