Hướng nghiên cứu

Giới thiệu các bài báo từ

 • Vấn đề nghiên cứu,
 • Phương pháp nghiên cứu,
 • Mô hình kinh tế lượng sử dụng và
 • Gợi ý hướng nghiên cứu tiếp theo.
 • Photo of Làm việc từ xa WFH, WFA – Bạn có chọn?

  Làm việc từ xa WFH, WFA – Bạn có chọn?

  Thời điểm năm 2009, khi làm việc từ xa vẫn còn là một khái niệm xa lạ thì đã có tới 40% trong tổng số 386 nghìn nhân viên IBM trên toàn cầu làm việc tại nhà. Nhờ đó, chỉ riêng…

  Xem thêm »
 • Photo of Mối quan hệ giữa kiều hối và độ mở tài chính

  Mối quan hệ giữa kiều hối và độ mở tài chính

  Kiều hối chính thức toàn cầu đã gia tăng mạnh và có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế ở các nước đang phát triển. Ở cấp độ vĩ mô, kiều hối kích thích tiêu dùng và…

  Xem thêm »
 • Photo of Ước lượng mô hình tự hồi quy ngưỡng TAR trên Stata

  Ước lượng mô hình tự hồi quy ngưỡng TAR trên Stata

  Hướng dẫn thực hành và phân tích mô hình hồi quy ngưỡng TAR trên phần mềm Stata qua câu lệnh xthreg và thresholdtest ------------------------------------------------------------------------------------------------------ . import excel TAR1604.xlsx, sheet("Data") firstrow clear . foreach var of varlist * { 2. local varlab…

  Xem thêm »
 • Photo of Minh họa ước lượng ARDL trên Stata

  Minh họa ước lượng ARDL trên Stata

  BODY{background-color: ffffff; font-family: monaco, "courier new", monospace; color: #000000}.input {color: #CC6600}.result{color: #000099}.error{color: #dd0000}   . *****Nhap du lieu tu sheet data trong file Excel data2202.xls . import excel data2302.xls, sheet("data") firstrow clear . drop QUARTER . gen quarter = q(2000q1) +…

  Xem thêm »
 • Photo of Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thu hút FDI

  Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thu hút FDI

  BODY{background-color: ffffff; font-family: monaco, "courier new", monospace; color: #000000} .input {color: #CC6600} .result{color: #000099} .error{color: #dd0000} . import excel data2610.xls, sheet("du lieu") firstrow clear . egen id = group(country) . destring year, force replace year contains nonnumeric characters; replaced as int…

  Xem thêm »
 • Photo of Mối quan hệ giữa tính thanh khoản trên TTCK và hiệu quả hoạt động của ngân hàng

  Mối quan hệ giữa tính thanh khoản trên TTCK và hiệu quả hoạt động của ngân hàng

  BODY{background-color: ffffff; font-family: monaco, "courier new", monospace; color: #000000}.input {color: #CC6600}.result{color: #000099}.error{color: #dd0000} . . *****Nhap du lieu tu data1210 trong file Excel data1010.xlsx . import excel data1210.xlsx, sheet("data1210") firstrow clear . drop in 73 (1 observation deleted) . order ID…

  Xem thêm »
Back to top button