Kinh tế lượng

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế lượng, xác suất thống kê bằng tiếng việt và tiếng anh (có đáp án kèm theo). Các câu hỏi được phân thành từng chương/phần bám sát lý thuyết rất thích hợp cho việc tự học và củng cố kiến thức.

 • Photo of 500 câu trắc nghiệm Kinh tế lượng – 13C

  500 câu trắc nghiệm Kinh tế lượng – 13C

  Tổng hợp 500 câu trắc nghiệm + tự luận Kinh tế lượng (Elementary Statistics). Tất cả các câu hỏi trắc nghiệm + tự luận đều có đáp án. Nội dung được khái quát trong 13 phần, mỗi phần gồm 3 bài…

  Xem thêm »
 • Photo of 500 câu trắc nghiệm Kinh tế lượng – 13B

  500 câu trắc nghiệm Kinh tế lượng – 13B

  Tổng hợp 500 câu trắc nghiệm + tự luận Kinh tế lượng (Elementary Statistics). Tất cả các câu hỏi trắc nghiệm + tự luận đều có đáp án. Nội dung được khái quát trong 13 phần, mỗi phần gồm 3 bài…

  Xem thêm »
 • Photo of 500 câu trắc nghiệm Kinh tế lượng – 13A

  500 câu trắc nghiệm Kinh tế lượng – 13A

  Tổng hợp 500 câu trắc nghiệm + tự luận Kinh tế lượng (Elementary Statistics). Tất cả các câu hỏi trắc nghiệm + tự luận đều có đáp án. Nội dung được khái quát trong 13 phần, mỗi phần gồm 3 bài…

  Xem thêm »
 • Photo of 500 câu trắc nghiệm Kinh tế lượng – 12C

  500 câu trắc nghiệm Kinh tế lượng – 12C

  Tổng hợp 500 câu trắc nghiệm + tự luận Kinh tế lượng (Elementary Statistics). Tất cả các câu hỏi trắc nghiệm + tự luận đều có đáp án. Nội dung được khái quát trong 13 phần, mỗi phần gồm 3 bài…

  Xem thêm »
 • Photo of 500 câu trắc nghiệm Kinh tế lượng – 12B

  500 câu trắc nghiệm Kinh tế lượng – 12B

  Tổng hợp 500 câu trắc nghiệm + tự luận Kinh tế lượng (Elementary Statistics). Tất cả các câu hỏi trắc nghiệm + tự luận đều có đáp án. Nội dung được khái quát trong 13 phần, mỗi phần gồm 3 bài…

  Xem thêm »
 • Photo of 500 câu trắc nghiệm Kinh tế lượng – 12A

  500 câu trắc nghiệm Kinh tế lượng – 12A

  Tổng hợp 500 câu trắc nghiệm + tự luận Kinh tế lượng (Elementary Statistics). Tất cả các câu hỏi trắc nghiệm + tự luận đều có đáp án. Nội dung được khái quát trong 13 phần, mỗi phần gồm 3 bài…

  Xem thêm »
Back to top button
Close
Close