OLS

Hồi quy OLS là dạng phân tích hồi quy đơn giản và dễ hiểu nhất. Các khuyết tật của hồi quy OLS như lỗi mô tả, phương sai thay đổi, phân phối chuẩn đa biến, đa cộng tuyến, tự tương quan…

KTL nâng cao

Các tiêu chuẩn thông tin trong lựa chọn mô hình

Tương tự như thống kê độ phù hợp trong mô hình hồi quy, R2 thì các tiêu chuẩn thông tin cũng bao gồm thành phần độ phù hợp dựa trên giá trị log-likelihood và thành phần phức tạp dựa trên tham…

Xem thêm »
Bảng tra

Bảng tra hệ số tương quan Pearson

Bảng tra hệ số tương quan Pearson được sử dụng để tra các giá trị hệ số tương quan giữa các cặp biến trong trường hợp các biến có phân phối chuẩn hóa. df .10 .05 .025 .01 .005 .0005 1…

Xem thêm »
KTL nâng cao

Phân tích hồi quy

GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HỒI QUY Suy diễn thống kê (Inferential statistics) đôi khi còn được gọi là phân tích hồi quy (regression analysis). Thông thường, dữ liệu của bạn có thể được phân tích bằng nhiều phương pháp.…

Xem thêm »
KTL cơ bản

Phân biệt gen vs egen, listwise vs pairwise deletion

Trong mỗi kỹ thuật thống kê, chúng ta cần biết chắc là đang thao tác trên các quan sát hợp lý (non-missing) hay có tồn tại các giá trị missing. Do vậy, hiểu và quản lý các giá trị missing là…

Xem thêm »
KTL cơ bản

Tác động tương tác giữa 2 biến liên tục

Chúng ta thường gặp trường hợp tương tác giữa một biến nhị phân với một biến liên tục. Trong trường hợp này, hệ số của biến tương tác sẽ cho biết sự chênh lệch về tác động trung bình của biến…

Xem thêm »
KTL cơ bản

Phân biệt độ lệch chuẩn với sai số chuẩn

Trong các tạp chí khoa học, chúng ta thường thấy những kí hiệu dạng x ± y, trong đó x là số trung bình, còn y thì có khi là độ lệch chuẩn (standard deviation – SD), đôi khi là sai…

Xem thêm »
Back to top button