Home | Thẻ: OLS

Thẻ: OLS

Các tiêu chuẩn thông tin trong lựa chọn mô hình

Lựa chọn mô hình theo tiêu chuẩn thông tin AIC, BIC/SIC, HQ

Tương tự như thống kê độ phù hợp trong mô hình hồi quy, R2 thì các tiêu chuẩn thông tin cũng bao gồm thành phần độ phù hợp dựa trên giá trị log-likelihood và thành phần phức tạp dựa trên tham số được ước lượng của mô hình. Tiêu chuẩn thông tin như AIC, AICc, HQ, BIC/SIC cung cấp cho chúng ...

Đọc tiếp »

Bảng tra hệ số tương quan Pearson

Bảng tra hệ số tương quan Pearson

Bảng tra hệ số tương quan Pearson được sử dụng để tra các giá trị hệ số tương quan giữa các cặp biến trong trường hợp các biến có phân phối chuẩn hóa. df .10 .05 .025 .01 .005 .0005 1 0.951 0.988 0.997 0.9995 0.9999 0.99999 2 0.800 0.900 0.950 0.980 0.990 0.999 3 0.687 0.805 0.878 0.934 0.959 ...

Đọc tiếp »

Phân tích hồi quy

Đọc kết quả ước lượng OLS

GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HỒI QUY Suy diễn thống kê (Inferential statistics) đôi khi còn được gọi là phân tích hồi quy (regression analysis). Thông thường, dữ liệu của bạn có thể được phân tích bằng nhiều phương pháp. Các phương pháp khác nhau sẽ tạo ra các kết quả khác. Bảng bên dưới sẽ tổng hợp các ...

Đọc tiếp »

Đôi điều về tính chất BLUE của ước lượng

Phương sai thay đổi, đa cộng tuyến, tự tương quan, outliers

Chúng ta gần như rất quen thuộc với các khái niệm như kết hợp tuyến tính (linearity), độ tin cậy (consistent), tính không chệch (unbiased) hoặc tính nhất quán, hiệu quả (effective) của ước lượng. Đó chính là các tính chất BLUE của ước lượng. Vậy một ước lượng như thế nào được gọi là BLUE. Sau đây là đôi ...

Đọc tiếp »

Bảng tra thống kê Durbin-Watson

Hiện tượng tự tương quan - autocorrelation theo Durbin - Watson

Kiểm định thống kê Durbin-Watson là một loại kiểm định được sử dụng phổ biến để phát hiện vấn đề tự tương quan trong mô hình tự hồi quy bậc 1. Sau khi chạy hồi quy, có thể sử dụng câu lệnh dwstat để có được giá trị thống kê Durbin-Watson tính toán (dw). Kết quả của dw sẽ được so ...

Đọc tiếp »

Bảng tra phân phối F

Thương số của 2 biến có phân phối chi bình phương sẽ có phân phối F. Phân phối F là một phân phối lệch phải được sử dụng phổ biến trong phân tích phương sai

Giới thiệu về phân phối F Phân phối F (hay thống kê F) là một phân phối lệch phải (right-skewed distribution) được sử dụng phổ biến trong phân tích phương sai. Khi đề cập đến thống kê F thì trước hết cần xác định 2 bậc tự do k1, k2. Phân phối F được xây dựng theo định lý: Nếu \(\chi ...

Đọc tiếp »