Endogeneity

Chuyên đề biến nội sinh: biến nội sinh là gì, các vấn đề biến nội sinh, cách xử lý biến nội sinh, ước lượng và kiểm định mô hình có biến nội sinh?

KTL nâng cao

Ước lượng TFP trên Stata

Lệnh prodest phù hợp để ước lượng năng suất yếu tố tổng hợp (TFP) cho các hàm sản xuất Cobb-Douglas hoặc hàm Translog. Lệnh prodest giải quyết vấn đề thiên chệch do biến nội sinh qua ước lượng GMM, cũng như…

Xem thêm »
KTL nâng cao

Ước lượng bảng động với xtdcce2

Ước lượng của các mô hình kinh tế như growth models (Lee et al., 1997), development economics (McNabb and LeMay-Boucher, 2014), productivity analysis (Eberhardt et al., 2012), consumption models (Shin et al., 1999)… yêu cầu tính không đồng nhất ở các…

Xem thêm »
KTL nâng cao

Giới thiệu & Phân biệt các phương pháp GMM

Phần trình bày bên dưới sẽ lần lượt giới thiệu các ước lượng GMM từ IV-GMM (Anderson and Hsiao, 1982), DGMM (Arellano and Bond, 1991; Arellano and Bover, 1995; Ahn and Schmidt, 1995) và SGMM (Blundell and Bond, 2000) từ các…

Xem thêm »
KTL nâng cao

Hướng dẫn xử lí biến nội sinh trên Stata

Trong các mô hình bảng tĩnh tuyến tính thì ước lượng IV và 2SLS là hai phương pháp phổ biến để giải quyết vấn đề biến nội sinh. Biến nội sinh là biến có tương quan với phần dư (do bỏ…

Xem thêm »
KTL nâng cao

Ví dụ ứng dụng mô hình SUR trong Tài chính

Mô hình SUR (Seemingly Unrealted Regression Model) được sử dụng rộng rãi trong các mô hình kinh tế như ước lượng các hàm cầu đầu tư của các doanh nghiệp trong một ngành, ước lượng các hàm cầu tiêu dùng của…

Xem thêm »
KTL nâng cao

Lựa chọn & kiểm định mô hình SUR

1. Giới thiệu về mô hình SUR Trong rất nhiều trường hợp, mô hình hệ phương trình nghiên cứu tồn tại mối quan hệ giữa các biểu thức. Nguyên nhân của sự tồn tại mối quan hệ giữa những biểu thức…

Xem thêm »
Back to top button