Home | Thẻ: SPSS

Thẻ: SPSS

Đọc kết quả phân tích CATPCA – SPSS

Đọc kết quả phân tích CATPCA

Phân tích CATPCA hay còn gọi là phân tích thành phần chính dạng danh mục CATPCA (Categorical principal components analysis) là được sử dụng tinh giản dữ liệu khi các biến có dạng phân loại, với mục tiêu là xác định các thành phần chính của một tập biến có khả năng giải thích (đại diện) tốt nhất cho dữ ...

Đọc tiếp »

Phương pháp phân tích CATPCA – SPSS

Đọc kết quả phân tích CATPCA

I. GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CATPCA Phân tích CATPCA hay còn gọi là phân tích thành phần chính dạng danh mục CATPCA (Categorical principal components analysis) là được sử dụng tinh giản dữ liệu khi dữ liệu các biến có dạng phân loại, với mục tiêu là xác định các thành phần chính của một tập biến có ...

Đọc tiếp »

Phân tích tương quan chính tắc – SPSS

Phân tích tương quan chính tắc (Cononical correlation)

I. GIỚI THIỆU VỀ PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN CHÍNH TẮC Phân tích tương quan chính tắc (Canonical correlation analysis) được sử dụng để xác định và đo lường mối quan hệ giữa hai tập biến. Tương quan chính tắc gần giống với hồi quy đa biến bội trong trường hợp xác định mối quan hệ nhưng không xác định đâu ...

Đọc tiếp »

Phân tích hồi quy đa biến bội – SPSS

Hồi quy đa biến bội - SPSS

I. GIỚI THIỆU VỀ HỒI QUY ĐA BIẾN BỘI Phương pháp hồi quy đa biến là một phương pháp ước lượng một mô hình hồi quy đơn lẻ với một hay nhiều biến độc lập. Khi mô hình hồi quy gồm nhiều biến phụ thuộc thì phương pháp thực hiện ước lượng mô hình này gọi là phương pháp phân ...

Đọc tiếp »

Đồ thị phân tán – SPSS

Đồ thị phân tán trên SPSS

I. GIỚI THIỆU ĐỒ THỊ PHÂN TÁN Trước khi tiến hành các phân tích như hồi quy tuyến tính, phân tích tương quan (Pearson, Spearman), ANCOVA… chúng ta thường kiểm tra dữ liệu bằng đồ thị phân tán. Trong các trường hợp này, đồ thị phân tán có thể được sử dụng để: Phát hiện một mối quan hệ tuyến ...

Đọc tiếp »

Phương pháp phân tách Stepwise – SPSS

Phương pháp phân tách Stepwise - SPSS

I. GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÁCH STEPWISE Phương pháp phân tách stepwise (Stepwise Discriminant Analysis) có ý nghĩa tương đồng với phân tích hồi quy đa biến stepwise ở chổ là cố gắng tìm ra một tập biến giải thích tốt nhất cho biến phụ thuộc. Trong phương pháp phân tách stepwise, biến độc lập có tương quan mạnh ...

Đọc tiếp »

Đọc kết quả phương pháp phân tách – SPSS

Đọc kết quả phương pháp phân tách trên SPSS

Nội dung của bài viết hướng dẫn đọc kết quả của phương pháp phân tách là phần tiếp tục của bài Minh họa phương pháp phân tách trên SPSS Kết quả phân tích thống kê Trong phương pháp phân tách chúng ta cố gắng phân nhóm dựa vào sự tách biệt trong mỗi đối tượng. Vì vậy, đầu tiên chúng ...

Đọc tiếp »

Minh họa phương pháp phân tách trên SPSS

Minh họa phương pháp phân tách trên SPSS

I. NHẮC LẠI PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÁCH Phương pháp phân tách sử dụng một tập hợp các biến độc lập dạng liên tục (khoảng, tỉ lệ) để giải thích cho một biến phụ thuộc dạng phân loại. Nguyên tắc của phương pháp phân tách là tìm kiếm một giải pháp kết hợp tuyến tính giữa những biến độc lập để tạo ...

Đọc tiếp »

Phân tích MANOVA 1 chiều – SPSS

Phân tích MANOVA 1 chiều trên SPSS

I. GIỚI THIỆU VỀ PHÂN TÍCH MANOVA 1 CHIỀU MANOVA 1 chiều được là viết tắt của One-way Multivariate Analysis Of Variance hay còn gọi là phân tích phương sai đa biến một chiều. Phân tích MANOVA 1 chiều là một phép phân tích phương sai được sử dụng để xem CÓ sự khác nhau về giá trị trung bình ...

Đọc tiếp »