PTKT

Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật trong đầu tư tài chính như Fibonacci, sóng Elliott, mây Ichimoku trực quan và dễ hiểu qua chuỗi các mẫu hình thực tế. Thông qua chuỗi kiến thức đầu tư tài chính, đặc biệt là công cụ phân tích kỹ thuật này, các bạn sẽ biết cách cách nhận diện mô hình mẫu để xác định điểm vào, điểm ra (chốt lời/cắt lỗ) và xây dựng cho mình một chiến lược đầu tư hiệu quả. Tuy nhiên, hiện tại chuyên mục này đang được hiệu chuẩn, và kiểm nghiệm chiến lược giao dịch của bản thân tác giả. Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện được chiến lược giao dịch, minh chứng hiệu quả bằng những khoản lợi nhuận thực tế và sẽ chia sẻ với các bạn trong thời gian tới.

Back to top button