Factor

Lý thuyết và thực hành phân tích nhân tố trong các mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM), phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích nhân tố khẳng định (CFA), các kiểm định thang đo qua độ tin cậy Cronbach alpha…

KTL nâng cao

Phương pháp nhân tố Q

Lệnh qfactor yêu cầu một danh sách các biến, varlist (Q-sort) đưa vào để phân tích nhân tố. Câu lệnh qfactor sử dụng một trong số các kỹ thuật như phân tích nhân tố chính (principal factor), nhân tố chính lặp…

Xem thêm »
KTL nâng cao

Minh họa thực hiện câu lệnh validscale Stata

Câu lệnh validscale trên Stata được sử dụng để đánh giá tính phù hợp của thang đo (độ tin cậy bên trong - Cronbach alpha, độ tin cậy tổng hợp - phân tích CFA), giá trị hội tụ, giá trị phân…

Xem thêm »
KTL nâng cao

Phương pháp đánh giá tính hợp lí của thang đo

Thang đo được sử dụng khá nhiều trong nghiên cứu lâm sàng, khoa học giáo dục hoặc tâm lý học. Mục đích chính của việc xây dựng các thang đo là cố gắng xác định được các đặc điểm không quan…

Xem thêm »
KTL nâng cao

Chẩn đoán mô hình đo lường – CFA

Mục tiêu cuối cùng của phân tích CFA là đi tìm câu trả lời liệu mô hình đo lường xây dựng là có hợp lí. Nhưng quá trình kiểm định sử dụng phân tích CFA cho biết thêm những thông tin…

Xem thêm »
KTL nâng cao

Đánh giá tính hợp lí mô hình đo lường – CFA

Đánh giá tính hợp lí của mô hình đo lường là bước thứ 4 trong  quy trình 6 bước SEM được sử dụng để đánh giá mô hình đo lường lý thuyết. Khi mô hình đo lường được xác định đúng, một mô…

Xem thêm »
KTL nâng cao

Thiết kế nghiên cứu – CFA

Thiết kế nghiên cứu là bước thứ 3 trong  quy trình 6 bước SEM được sử dụng để đánh giá mô hình đo lường lý thuyết bên cạnh hai bước đầu tiên là định nghĩa các khái niệm riêng rẽ và…

Xem thêm »
Back to top button