Event study

Nghiên cứu sự kiện (Event Study) là đánh giá sự ảnh hưởng của các sự kiện đến suất sinh lợi của hoạt động đầu tư thông qua các lợi nhuận bất thường mang lại từ sự kiện.

Chọn câu lệnh nào để thực hiện Event Study trên Stata. Trên Stata có khá nhiều câu lệnh như evenstudy, eventstudy2 hoặc gần đây là estudy để thực hiện một nghiên cứu sự kiện. Vậy để thực hiện một Event Study thì nên sử dụng lệnh nào?

Bằng cách lượt khảo các bài báo về nghiên cứu sự kiện đã công bố trong 10 năm qua trên 3 tạp chí kế toán, tài chính và quản lý hàng đầu và tổng hợp những lệnh nào được sử dụng để thực hiện các nghiên cứu này, Thomas Kaspereit (2020) cho rằng hiện tại chỉ có lệnh eventstudy2 cung cấp đủ sự linh hoạt cần thiết để thực hiện các nghiên cứu sự kiện. Lệnh eventstudy cũ hơn của Zhang et al. (2013) cung cấp giao diện (GUI) cùng các tính năng thao tác thuận tiện, tuy nhiên lại không cung cấp các công cụ kiểm định hoặc kiểm tra giả thuyết. Lệnh estudy gần đây của Pacicco et al. (2018) thì cung cấp một tập đầy đủ các kiểm định thống kê, nhưng ứng dụng của nó bị giới hạn trong các nghiên cứu sự kiện ngày riêng rẽ (single-day event studies) vốn đại diện cho một phần rất nhỏ các nghiên cứu sự kiện được thực hiện trong các tạp chí kế toán, tài chính và quản lý.

KTL nâng cao

Minh họa thực hành Event Study cho nhiều ngày sự kiện

Câu lệnh estudy do Pacicco et al. (2018) đề xuất để thực hiện nghiên cứu sự kiện (event study) trong trường hợp các sự kiện chung (common event) hoặc cụm sự kiện (event date clustering), nghĩa là ngày sự kiện là…

Xem thêm »
KTL nâng cao

Thực hành nghiên cứu sự kiện

Hướng dẫn minh họa thực hiện câu lệnh estudy trong nghiên cứu sự kiện theo lý thuyết thống kê, từ việc ước tính của các lợi nhuận bất thường đến các kiểm định ý nghĩa thống kê. Giới thiệu lệnh estudy…

Xem thêm »
KTL nâng cao

Minh họa thực hiện Event Study 2

Chọn câu lệnh nào để thực hiện Event Study trên Stata? Trên Stata có khá nhiều câu lệnh như evenstudy, eventstudy2 hoặc gần đây là estudy để thực hiện một nghiên cứu sự kiện. Vậy để thực hiện một Event Study…

Xem thêm »
KTL nâng cao

Minh họa thực hiện Event Study

Sau khi thu thập dữ liệu về sự kiện của các công ty cần phân tích, bước tiếp theo là xử lí và định dạng lại dữ liệu chuẩn bị nhập vào các phần mềm phân tích. Phần lớn các phần…

Xem thêm »
KTL nâng cao

Kết hợp Event Study với mô hình ARCH/GARCH

Các mô hình tính toán lợi nhuận kì vọng đều trên các giả định của ước lượng OLS. Theo đó, các phần dư của mô hình phải có phân phối chuẩn, đồng thời thỏa mãn tính chất phương sai đồng nhất…

Xem thêm »
KTL nâng cao

Các mô hình tính toán lợi nhuận thông thường

Để thực hiện phân tích sự kiện (Event Study) trên các phần mềm thống kê không phải là một vấn đề gì khó khăn. Tuy nhiên, để có một kết quả phù hợp có thể sử dụng để suy diễn thống…

Xem thêm »
Back to top button