Home | Thẻ: Event study

Thẻ: Event study

Minh họa thực hiện Event Study trên Stata – 2

Minh họa thực hiện Event Study trên Stata bằng lệnh eventstudy

Trên Stata bạn có thể thực hiện một nghiên cứu sự kiện bằng một trong hai lệnh là eventstudy và eventstudy2 (sử dụng lệnh ssc install hoặc findit để cài 2 gói lệnh này). Câu lệnh eventstudy có ưu điểm là đơn giản, dễ thực hiện đồng thời hỗ trợ giao diện; tuy nhiên, lệnh này chỉ phù hợp để phân ...

Đọc tiếp »

Minh họa thực hiện Event Study trên Stata

Minh họa thực hiện Event Study trên Stata bằng lệnh eventstudy

Sau khi thu thập dữ liệu về sự kiện của các công ty cần phân tích, bước tiếp theo là xử lí và định dạng lại dữ liệu chuẩn bị nhập vào các phần mềm phân tích. Phần lớn các phần mềm thống kê hiện nay đều có sẳn công cụ để thực hiện một nghiên cứu sự kiện. Trên Stata ...

Đọc tiếp »

Kết hợp Event Study với mô hình ARCH/GARCH

Kết hợp Event Study với ARCH/GARCH để kiểm soát sự tự tương quan và phương sai thay đổi của phần dư

Các mô hình tính toán lợi nhuận kì vọng đều trên các giả định của ước lượng OLS. Theo đó, các phần dư của mô hình phải có phân phối chuẩn, đồng thời thỏa mãn tính chất phương sai đồng nhất và không có tương quan chéo giữa các công ty. Tuy nhiên, trong thực nghiệm các lợi nhuận kì vọng ...

Đọc tiếp »

Các mô hình tính toán lợi nhuận thông thường

Phương pháp nghiên cứu sự kiện - Event study

Để thực hiện phân tích sự kiện (Event Study) trên các phần mềm thống kê không phải là một vấn đề gì khó khăn. Tuy nhiên, để có một kết quả phù hợp có thể sử dụng để suy diễn thống kê cho tổng thể thì không còn là một chuyện đơn giản. Có rất nhiều lựa chọn mà người ...

Đọc tiếp »

Mô hình lợi nhuận kì vọng – Event Study

Phương pháp nghiên cứu sự kiện - Event study

Có 2 khía cạnh mà một nghiên cứu sự kiện cần phải thảo luận kĩ. Về khía cạnh lý thuyết tài chính thì cần lựa chọn một mô hình lợi nhuận kì vọng phù hợp cũng như xác định độ rộng hợp lý của các cửa sổ. Về khía cạnh giả định của phương pháp thì cần làm rõ vấn ...

Đọc tiếp »

5 bước tiến hành nghiên cứu sự kiện

Quy trình 5 bước để tiến hành phương pháp nghiên cứu sự kiện

Phương pháp nghiên cứu sự kiện được sử dụng phổ biến để đánh giá tác động của thông tin hoặc sự kiện đến lợi nhuận đầu tư chứng khoán. Tuy nhiên, phương pháp này lại chưa phổ biến ở Việt Nam và rất ít nghiên cứu công bố trên các tạp chí uy tín có sử dụng đến các phương ...

Đọc tiếp »

Tổng hợp kiểm định sự kiện

Tổng hợp các kiểm định sử dụng trong Event Study

Tiếp theo bài Kiểm định sự kiện, phần trình bày bên dưới sẽ lần lượt giới thiệu công thức, ý nghĩa của tất cả các kiểm định thống kê sử dụng trong nghiên cứu sự kiện. Gọi ({L_1} = {t_1} - {t_0} + 1) là bề rộng của cửa sổ ước lượng với ({t_0}) là ngày sớm nhất (bắt đầu) ...

Đọc tiếp »

Kiểm định sự kiện – Event Study Test

Phương pháp kiểm định kết quả nghiên cứu sự kiện

Nghiên cứu sự kiện, thông thường, là bước đầu tiên trong trình tự phân tích xác định các yếu tố phản hồi của thị trường để phân biệt các loại sự kiện. Nghiên cứu sự kiện sẽ tính toán các lợi nhuận bất thường - AR, tiếp đó là các lợi nhuận bất thường lũy kế theo thời gian - CAR ...

Đọc tiếp »

Phương pháp nghiên cứu sự kiện

Quy trình thực hiện nghiên cứu sự kiện - Event study

Trong phương pháp Event Study, để phân tích tác động của một sự kiện, các nhà phân tích tiến hành bốn bước cơ bản sau: (i) xác định và nhận dạng sự kiện; (ii) Tính các khoản lợi nhuận bất thường (AR – Abnormal Return); (iii) Tính phần lợi nhuận bất thường tích lũy (CAR – Cumulative Abnormal Return), lợi ...

Đọc tiếp »