Home | Thẻ: Logit

Thẻ: Logit

Chẩn đoán mô hình hồi quy logit

Chẩn đoán các khuyết tật của mô hình logit như thừa/thiếu biến, phương sai thay đổi và giải thích độ phù hợp của mô hình

Trong các bài viết trước, chúng tôi đã giới thiệu sơ lược về hồi quy logit, cũng như đi sâu diễn giải chi tiết kết quả hồi quy logit trong từng trường hợp cụ thể. Chẳng hạn như làm thế nào để tạo ra các biến tương tác và làm thế nào để giải thích kết quả của mô hình ...

Đọc tiếp »

Sơ lược về hồi quy Logit

Mối quan hệ giữa giá trị xác suất và odds là cơ sở giải thích kết quả hồi quy logit

Kết quả ước lượng của một biến phụ thuộc dạng nhị phân trong các hồi quy logit có được dựa trên giả định rằng việc chuyển đổi logit của biến phụ thuộc có một mối quan hệ tuyến tính với các biến giải thích. Điều này làm cho việc giải thích của các hệ số hồi quy của mô hình ...

Đọc tiếp »

Hồi quy logit lặp – Stata

Hồi quy logit lặp trên Stata bằng lệnh xtgee

Hồi quy logit lặp (repeated measures logistic regression) được sử dụng để giải thích tác động của những biến độc lập lên biến phụ thuộc trong trường hợp các quan sát là kết quả của các phép đo lặp của các đối tượng. Trong Stata, hồi quy logit lặp có thể được thực hiện bằng lệnh xtgee. Bài viết sau ...

Đọc tiếp »

Hồi quy nhị thức âm – STATA

Hồi quy nhị thức âm trên Stata

Hồi quy nhị thức âm (Negative Binomial Regression) được sử dụng để ước lượng các mô hình với dữ liệu của biến phụ thuộc có dạng đếm (counts) và phân tán rộng. Dữ liệu được xem là phân tán rộng khi biến có sai số chuẩn vượt quá giá trị trung bình của biến. Đây là dạng tổng quát của ...

Đọc tiếp »

Hồi quy Poisson – STATA

Hồi quy Poisson trên Stata

Hồi quy poisson được sử dụng để ước lượng các mô hình với dữ liệu của biến phụ thuộc có dạng đếm (counts). Ví dụ: chúng ta muốn dự báo số giải thưởng (num_awards) mỗi sinh viên sẽ đạt được theo điểm số các môn học (math) ở từng chuyên ngành (prog). Phần minh họa sử dụng dữ liệu thực hành ...

Đọc tiếp »

Hồi quy logit đa bậc – STATA

Hồi quy logit đa bậc trên Stata

Giới thiệu về hồi quy logit đa bậc Hồi quy logit đa bậc (Multinomial logistic regression) được sử dụng để ước lượng mô hình với biến phụ thuộc dạng danh mục (không thứ tự), trong đó log của odds là sự kết hợp tuyến tính của các biến giải thích. Hồi quy logit đa bậc tương tự như hồi quy ...

Đọc tiếp »