Stata

Hướng dẫn thực hành kinh tế lượng từ việc xử lý số liệu, kiểm định giả thuyết, ước lượng mô hình và kiểm định mô hình trên phần mềm Stata.

KTL cơ bản

Lập bảng thống kê mô tả cho nhiều biến

Trên Stata, các bạn có thể sử dụng câu lệnh tabstat để lập bảng thống kê mô tả cho một danh sách biến. Đây là một công cụ rất hữu ích để các bạn lập các bảng thống kê theo ý…

Xem thêm »
KTL nâng cao

Mô hình Elastic net và Ridge regression

Chúng ta đã tìm hiểu qua mô hình Lasso từ cách ước lượng đến đánh giá hiệu quả, đối chứng với các mẫu bên ngoài. Phần tiếp theo Vietlod sẽ đi sâu vào một dạng mở rộng của Lasso là Ridge…

Xem thêm »
KTL nâng cao

Đánh giá hiệu quả của các mô hình Lasso

Sau khi đã tìm hiểu tổng quan về Lasso, câu lệnh thực hiện, các vấn đề mô hình, quản lý các biến và đặc biệt là thực hành ước lượng các mô hình Lasso trên Stata thì bước kế tiếp là…

Xem thêm »
KTL nâng cao

Minh họa thực hành Lasso trên Stata 16

Sau khi đã tìm hiểu tổng quan về mô hình Lasso, hiểu được cách thiết lập công cụ lệnh lasso trên Stata 16 để ước lượng, cũng như nắm bắt được cách quản lý danh sách các biến, các bạn có…

Xem thêm »
KTL nâng cao

Quản lý các biến trong tập dữ liệu lớn

Điểm mạnh của Lasso là khả năng làm việc với tập dữ liệu lớn với hàng ngàn hoặc hàng chục ngàn biến một cách tự động. Để làm được điều này, trong Lasso, Stata 16 cung cấp một công cụ vl…

Xem thêm »
KTL nâng cao

Một số vấn đề về Lasso

Lasso là một dạng hồi quy hiệu chuẩn, cho phép lựa chọn và ước lượng từ một tập lớn các biến trong mô hình. Lasso có thể ước lượng các mô hình tuyến tính, logit/probit và Poission như các dạng hồi…

Xem thêm »
Back to top button