Stata

Hướng dẫn thực hành kinh tế lượng từ việc xử lý số liệu, kiểm định giả thuyết, ước lượng mô hình và kiểm định mô hình trên phần mềm Stata.

KTL nâng cao

Ước lượng mô hình DSGE phi tuyến

Các mô hình cân bằng động ngẫu nhiên tổng quát, hay gọi tắt là mô hình DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium) được sử dụng trong kinh tế vĩ mô để mô tả cấu trúc của nền kinh tế. Những mô hình…

Xem thêm »
KTL nâng cao

Hồi quy Logit hỗn hợp với dữ liệu bảng

Mô hình hồi quy logit hỗn hợp ô hình hồi quy logit hỗn hợp, MLM (Mixed logit models) là mô hình cho các biến kết quả lựa chọn. Giống như các mô hình lựa chọn khác, mô hình hồi quy logit…

Xem thêm »
KTL nâng cao

Giới thiệu hồi quy phi tham số – Nonparametric series regression

Hồi quy phi tham số, NPSR (Nonparametric series regression) ước lượng các trung bình của biến kết quả theo một tập danh sách các biến giải thích tương tự như hồi quy tuyến tính. Từ phi tham số “nonparametric” có ý…

Xem thêm »
KTL nâng cao

Tính toán tác động biên cho mô hình hồi quy mở rộng

Chúng ta đã tìm hiểu và biết cách sử dụng mô hình hồi quy mở rộng trên dữ liệu bảng để xử lý các vấn đề biến nội sinh, thiên chệch cho chọn mẫu cho các mô hình hồi quy tuyến…

Xem thêm »
KTL nâng cao

Minh họa hồi quy mở rộng với dữ liệu bảng trên Stata 16

Chúng ta đã biết qua hoặc từng sử dụng hồi quy mở rộng trên dữ liệu chéo với nhóm câu lệnh eregress, eintreg, eprobit hay eoprobit  (Stata 15) để giải quyết vấn đề biến nội sinh, thiên chệch do chọn mẫu…

Xem thêm »
KTL nâng cao

Hướng dẫn thực hành phân tích Meta trên Stata 16

Tổng quan lý thuyết để xây dựng khung phân tích hoặc mô hình thực nghiệm là bước quan trọng mà chắc hẳn ai thực hiện nghiên cứu không từng thực hiện. Tuy nhiên, một công cụ phân tích rất hữu ích…

Xem thêm »
Back to top button
Close
Close