Stata

Hướng dẫn thực hành kinh tế lượng từ việc xử lý số liệu, kiểm định giả thuyết, ước lượng mô hình và kiểm định mô hình trên phần mềm Stata.

KTL nâng cao

Hồi quy logit thứ tự trên dữ liệu bảng

Bài viết Hồi quy logit trên dữ liệu bảng sẽ hệ thống các câu lệnh sử dụng để thực hiện hồi quy logit trên dữ liệu bảng, từ đó, đi sâu giới thiệu và hướng dẫn sử dụng feologit để giải…

Xem thêm »
KTL cơ bản

Tải dữ liệu kinh tế từ WB, IMF, OECD trên Stata

Sử dụng câu lệnh sdmxuse để tải dữ liệu từ các cơ quan thống kê như European Central Bank (ECB), Eurostat (ESTAT), International Monetary Fund (IMF), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD),  United Nations Statistics Division (UNSD) sử dụng chuẩn…

Xem thêm »
KTL cơ bản

Tiếp cận tài nguyên Stata Journal với lệnh songbl

Stata cung cấp khá nhiều tài nguyên hữu ích, từ các bài báo giới thiệu những câu lệnh mới được tổng hợp trong các journals được cập nhật hàng quý, đến các bài viết chuyên đề của các học giả nổi…

Xem thêm »
Xử lý dữ liệu

Tải dữ liệu World Bank trực tiếp trên Stata

Sử dụng lệnh wbopendata để truy cập cơ sở dữ liệu của Ngân hàng Thế giới (WB) trên Stata. Lệnh wbopendata lấy từ các bộ dữ liệu chỉ số phát triển chính của Ngân hàng Thế giới, được tổng hợp từ…

Xem thêm »
KTL nâng cao

Minh họa thực hành Event Study cho nhiều ngày sự kiện

Câu lệnh estudy do Pacicco et al. (2018) đề xuất để thực hiện nghiên cứu sự kiện (event study) trong trường hợp các sự kiện chung (common event) hoặc cụm sự kiện (event date clustering), nghĩa là ngày sự kiện là…

Xem thêm »
KTL nâng cao

Kiểm tra tính đồng nhất của hệ số trong mô hình dữ liệu bảng

Các mô hình dữ liệu bảng truyền thống như FE, RE hay GMM đều giả định các hệ số đồng nhất hay không thay đổi giữa các đơn vị bảng. Tuy nhiên, điều này không phù hợp khi mô hình tồn…

Xem thêm »
Back to top button