aOLS

Chuyên đề hồi quy OLS nâng cao đi sâu kiểm định và khắc phục các khuyết tật của mô hình OLS như lỗi mô tả, phương sai thay đổi, phân phối chuẩn đa biến, đa cộng tuyến, tự tương quan…

KTL nâng cao

Giải thích hiệu ứng tương tác trong hồi quy Logit

Buis (2010) đã trình bày cách sử dụng Stata để tính toán các hiệu ứng tương tác nhân (multiplicative interaction effects) trong các mô hình phi tuyến. Các hiệu ứng tương tác nhân, như tỷ lệ odds (odds ratios) từ mô…

Xem thêm »
KTL cơ bản

Độ phù hợp hồi quy Stepwise

Nhược điểm lớn nhất của hồi quy Stepwise là cho phép các biến không có liên quan vào trong mô hình, do vậy, hồi quy Stepwise có thể tạo ra các mối quan hệ ảo hay tác động giả lên biến…

Xem thêm »
KTL nâng cao

Phân tích hồi quy

GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HỒI QUY Suy diễn thống kê (Inferential statistics) đôi khi còn được gọi là phân tích hồi quy (regression analysis). Thông thường, dữ liệu của bạn có thể được phân tích bằng nhiều phương pháp.…

Xem thêm »
KTL nâng cao

Khắc phục tự tương quan – autocorrelation

Các vấn đề về sự tương quan của phần dư và phương sai thay đổi trong mô hình hồi quy OLS tuy không làm thiên chệch kết quả ước lượng của hệ số nhưng sẽ làm kết quả ước lượng không…

Xem thêm »
KTL nâng cao

Khắc phục phương sai thay đổi

Các vấn đề về phương sai thay đổi và sự tự tương quan của phần dư trong mô hình hồi quy OLS tuy không làm thiên chệch kết quả ước lượng của hệ số nhưng sẽ làm kết quả ước lượng…

Xem thêm »
Bảng tra

Bảng tra phân phối F

Giới thiệu về phân phối F Phân phối F (hay thống kê F) là một phân phối lệch phải (right-skewed distribution) được sử dụng phổ biến trong phân tích phương sai. Khi đề cập đến thống kê F thì trước hết cần…

Xem thêm »
Back to top button