EViews

Hướng dẫn thực hành kinh tế lượng từ việc xử lý số liệu, kiểm định giả thuyết, ước lượng mô hình và kiểm định mô hình trên phần mềm EViews.

KTL nâng cao

Minh họa ước lượng mô hình VAR ràng buộc dấu trên EViews

Mô hình VAR ràng buộc dấu có nhiều ưu điểm hơn so với các mô hình VAR truyền thống hoặc mô hình VAR cấu trúc (SVAR) đặc biệt ở hai điểm quan trọng sau: Một là, mô hình VAR ràng buộc…

Xem thêm »
KTL nâng cao

Tổng hợp kiểm định dữ liệu bảng – EViews

Kiểm định sự tồn tại của các tác động riêng rẽ của các đối tượng hoặc các thời điểm trong ước lượng dữ liệu bảng là một trong những kiểm định quan trọng nhất trong mô hình dữ liệu bảng. Tùy…

Xem thêm »
KTL nâng cao

Minh họa ước lượng FMOLS, DOLS trên EViews

Tùy theo đặc điểm của dữ liệu, mô hình nghiên cứu mà các bạn có thể lựa chọn phương thức ước lượng phù hợp giữa Pooled, Pooled (weighted), Grouped. Các phương thức ước lượng khác nhau sẽ dẫn đến một sự…

Xem thêm »
KTL nâng cao

Thiết lập ước lượng FMOLS, DOLS trên EViews

Sự lựa chọn giữa FMOLS và DOLS dựa trên cơ sở về tính đồng nhất của các hệ số phương sai dài hạn. Nếu các hệ số này là đồng nhất giữa các đơn vị bảng thì ước lượng DOLS là…

Xem thêm »
KTL nâng cao

Minh họa ước lượng PMG trên EViews

Mô hình ARDL có thể xảy ra vấn đề thiên chệch khi có sự tương quan giữa biến giải thích sai phân trung bình với thành phần sai số. Sự thiên chệch này càng tăng khi T lớn. Phương pháp phổ biến…

Xem thêm »
KTL nâng cao

Kiểm tra đồng kết hợp dữ liệu bảng – EViews

Nếu 2 chuỗi thời gian, X và Y, là đồng kết hợp thì phải tồn tại một mối quan hệ nhân quả Granger từ X đến Y hoặc từ Y đến X hoặc theo cả 2 hướng. Điều ngược lại là…

Xem thêm »
Back to top button