Thanh toán

Giỏ hàng trống.

TNS hỗ trợ hai phương thức thanh toán là chuyển khoản (Internet banking hoặc MoMo) và thanh toán qua PayPal (Visa/Master). Tỷ giá quy đổi sử dụng là 1USD = 23000VND.

 

Back to top button