Code mẫu

Đoạn chương trình chạy ước lượng các mô hình kinh tế lượng được viết trên Stata (Dofile) hoặc Rstudio (Rscript) được đóng gói cùng với các dữ liệu mẫu nhằm minh họa hoặc tái lập một nghiên cứu trước đó. Các bước ước lượng trong script được mô tả chi tiết giúp người đọc dễ nắm bắt và dễ dàng thực hiện lại.

Code mẫu như tên gọi của nó là một mẫu code để tham khảo cách thực hiện chạy ước lượng mô hình hay một phân tích nào đó cho một nghiên cứu cụ thể. Mục tiêu của code mẫu là giúp người dùng, nhất là các bạn lần đầu còn bỡ ngỡ trong việc sử dụng các phần mềm thống kê như Stata, R rút ngắn thời gian tìm hiểu và dễ dàng hơn trong vận dụng vào nghiên cứu thực tế của mình. Code mẫu không nhằm mục đích thay thế hoàn toàn code ước lượng của bạn.

Back to top button