Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL cơ bảnPhân tích hồi quy

Diễn giải chi tiết kết quả hồi quy logit

Tiếp theo bài sơ lược về hồi quy logit, bài viết này sẽ giới thiệu hồi quy logit qua các ví dụ đơn giản. Bài viết sẽ sử dụng một tập dữ liệu mẫu, Logit dataset, với mục đích minh họa. Các bộ dữ liệu có 200 quan sát và biến kết quả được sử dụng là honor (nhận giá trị là 1 nếu một học sinh trong một lớp học được vinh danh và có giá trị bằng 0 nếu học sinh đó không được vinh danh). Ở đây, chúng tôi sẽ bỏ qua tất cả các kiểm định và tập trung vào ý nghĩa của các hệ số hồi quy (Nguồn: http://www.ats.ucla.edu)

1. Hồi quy logit đơn giản với hằng số

Chúng ta bắt đầu với một mô hình Null chỉ với hằng số có dạng: logit(p) = β0

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3 4 5 6Trang sau

Bài liên quan

Back to top button