Home | KTL cơ bản | Tác động tương tác giữa 2 biến liên tục
Giải thích sự tương tác giữa 2 biến liên tục trong hồi quy OLS
Giải thích sự tương tác giữa 2 biến liên tục trong hồi quy OLS

Tác động tương tác giữa 2 biến liên tục

Chúng ta thường gặp trường hợp tương tác giữa một biến nhị phân với một biến liên tục. Trong trường hợp này, hệ số của biến tương tác sẽ cho biết sự chênh lệch về tác động trung bình của biến liên tục ở hai nhóm. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp vẫn có sự tương tác giữa . . .

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Nếu chưa có tài khoản Premium, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!