Chính sách bảo mật

Vietlod cam kết đảm bảo sự riêng tư của bạn được bảo vệ. Xin vui lòng đọc tóm lược chính sách bảo mật của chúng tôi một cách cẩn thận. Chính sách bảo mật này cùng với các điều khoản và điều kiện của chúng tôi đề ra cách thức mà Vietlod sử dụng và bảo vệ bất kỳ thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn sử dụng https://www.vietlod.com.

1. Về thông tin thu thập

Chúng tôi chỉ thu thập các thông tin sau về bạn:

  • Các thông tin chi tiết (ví dụ, tên đăng nhập, email) bạn sử dụng khi đăng ký.
  • Các thông tin liên hệ với chúng tôi để hỗ trợ kỹ thuật, giải đáp thắc mắc.
  • Chúng tôi sử dụng dịch vụ bên ngoài (ví dụ như Google Analytics) để phân tích lưu lượng truy cập cho trang web https://www.vietlod.com.

2. Sử dụng thông tin thu thập

Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin thu thập từ bạn với mục tiêu:

  • Để tham gia và đáp ứng cho các bạn từ các hỗ trợ kỹ thuật, giải đáp thắc mắc.
  • Để liên hệ với bạn theo thời gian với thông báo dịch vụ liên quan.
  • Để liên hệ với bạn theo thời gian bằng cách email về các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu hoặc mà chúng tôi cảm thấy có thể bạn quan tâm. Bạn có thể chọn không nhận những email này bất cứ lúc nào bằng cách nhấn vào liên kết không nhận thông báo trong email marketing.

3. An ninh và lưu trữ dữ liệu

Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng thông tin của bạn được an toàn và không chia sẻ với bất kì cá nhân hoặc tổ chức nào với bất kì lý do nào. Để hạn chế việc rò rĩ thông tin, chúng tôi khuyến nghị không nên lưu trữ tên người dùng và mật khẩu của bạn khi đăng nhập vào www.vietlod.com trên bất kỳ máy tính đang hoặc có thể được sử dụng bởi bất cứ ai khác để ngăn chặn truy cập trái phép của các bên thứ ba cả thông tin đăng ký của bạn và các tài nguyên cao cấp của Vietlod. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng phương thức đăng nhập xác thực 2 lớp để bảo vệ thông tin tài khoản truy cập của mình.

4. Thay đổi chính sách bảo mật

Chính sách này có hiệu lực từ ngày 5 tháng 11 năm 2018 thay thế cho thông báo ngày 19 tháng 9 năm 2016. Vietlod có thể thay đổi chính sách này theo thời gian bằng cách cập nhật trang này. Bạn có thể truy cập vào trang này để biết thêm về chính sách bảo mật được cập nhật.

Back to top button