Docs

Tổng hợp các kiến thức kinh tế lượng, toán kinh tế và các lý thuyết xác suất thống kê phục vụ cho việc chạy và phân tích các mô hình kinh tế lượng trong nghiên cứu khoa học.

Hiển thị tất cả 3 kết quả

Back to top button