Tin tức

Tính năng mới trên Stata 18

Stata 17 đã nhanh và còn nhanh hơn nữa với phiên bản Stata 18. Stata 18 là phiên bản mới nhất của Stata, được phát hành vào tháng 4 năm 2023, và có nhiều cải tiến và bổ sung so với phiên bản trước. Một trong số tính năng đáng chú ý nhất của Stata 18 là xây dựng các bảng biểu, thực hiện các ước lượng Bayes và khả năng tích hợp PyStata, Java và H2O để tăng khả năng tương tác và phân tích dữ liệu.

Bảng biểu là một tính năng mới cho phép bạn tùy biến các bảng của bạn với nhiều kiểu định dạng, kiểu chữ và màu sắc khác nhau. Bạn có thể tạo các bảng tổng hợp các số liệu thống kê, kết quả của các kiểm định giả thuyết, kết quả của các mô hình hồi quy, hoặc kết quả của bất kỳ lệnh Stata nào. Bạn cũng có thể xuất các bảng của bạn ra các định dạng khác nhau như Word, Excel, LaTeX, HTML, Markdown, PDF và nhiều hơn nữa.

Ước lượng Bayes là một lĩnh vực mới trong Stata 18, cho phép bạn sử dụng các phương pháp Bayes để phân tích các mô hình kinh tế lượng phức tạp. Bạn có thể sử dụng lệnh bayes: để khớp các mô hình Bayes với các dữ liệu của bạn, và sử dụng các lệnh khác để thực hiện các phân tích như biến động tự phát (VAR) Bayes, phản ứng chức năng truyền đạt (IRF) Bayes, dự báo động Bayes, mô hình dữ liệu bảng/longitudinal Bayes, hoặc mô hình cân bằng tổng quát động (DSGE) Bayes.

PyStata là một tính năng mới cho phép bạn gọi Python từ Stata, hoặc gọi Stata từ Python. Bạn có thể trao đổi dữ liệu, siêu dữ liệu và kết quả một cách liền mạch giữa hai ngôn ngữ. Bạn cũng có thể sử dụng Stata từ Jupyter Notebook, Spyder, PyCharm IDE và nhiều hơn nữa. Jupyter Notebook với Stata cho phép bạn gọi Stata và Mata từ Jupyter Notebook. Bạn có thể dễ dàng tái tạo công việc của bạn và hợp tác với người khác. Bạn cũng có thể truy cập kết quả từ các phân tích Stata trong Python. Đầu ra Stata, đồ thị và bảng biểu được tích hợp liền mạch với Jupyter Notebook của bạn.

Bên cạnh ba tính năng nổi bật trên, Stata 18 còn cung cấp các giải pháp phân tích rộng lớn cho người dùng từ nhiều ngành khác nhau, bao gồm:

 • Bảng thống kê mô tả: cho phép bạn tạo ra các bảng tổng hợp các chỉ số thống kê cơ bản cho các biến liên tục hoặc phân loại, như trung bình, độ lệch chuẩn, tần suất, tỷ lệ phần trăm,…
 • Phân tích Bayesian model averaging: cho phép bạn kết hợp các mô hình hồi quy Bayesian khác nhau để tạo ra một mô hình trung bình có trọng số dựa trên khả năng của từng mô hình.
 • Mô hình VAR Bayesian: Khớp các mô hình VAR Bayesian với các tiên đề khác nhau và thực hiện các phân tích IRF và FEVD Bayesian.
 • Mô hình DSGE tuyến tính và phi tuyến Bayesian: Khớp các mô hình DSGE tuyến tính và phi tuyến Bayesian với các tiên đề khác nhau và thực hiện các phân tích IRF và FEVD Bayesian.
 • Phân tích causal mediation: cho phép bạn khảo sát vai trò của các biến trung gian trong quá trình tác động của biến can thiệp lên biến kết quả.
 • Phân tích heterogeneous DID: cho phép bạn ước lượng hiệu ứng của một chính sách, điều trị hoặc can thiệp khi có sự khác biệt về hiệu ứng giữa các nhóm hoặc thời điểm khác nhau.
  Thiết kế group sequential: cho phép bạn kiểm tra giả thuyết về hiệu ứng điều trị trong các thử nghiệm lâm sàng khi có thể dừng lại sớm nếu có bằng chứng đủ mạnh hoặc không có hi vọng.
 • Phân tích meta-analysis đa cấp: cho phép bạn tổng hợp các kết quả từ nhiều nghiên cứu có cấu trúc phức tạp, như nhiều kích thước hiệu ứng, hiệu ứng ngẫu nhiên đa cấp, hoặc hiệu ứng tương tác.
  Phân tích meta-analysis cho tỷ lệ xuất hiện: cho phép bạn tổng hợp các kết quả về tỷ lệ xuất hiện của một sự kiện hoặc bệnh lý trong các nghiên cứu dịch tễ học hoặc y tế công cộng.
 • Phương pháp lasso cho mô hình Cox: Lựa chọn biến và ước lượng tham số cho mô hình Cox với dữ liệu bị cắt ngang khoảng thời gian.
 • Suy luận mạnh cho các mô hình tuyến tính: sử dụng wild-cluster bootstrap cho phép bạn kiểm tra giả thuyết và xây dựng khoảng tin cậy cho các thông số trong các mô hình tuyến tính khi có sự vi phạm về giả định chuẩn hoá hoặc độc lập của sai số.
 • Và còn nhiều tính năng mới và cải tiến khác.

Trên đây là một số tính năng mới của Stata 18 mà Vietlod muốn giới thiệu cho bạn trong bài viết này. Tất nhiên, còn nhiều tính năng mới khác mà bạn có thể khám phá khi sử dụng Stata 18. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về các tính năng mới của Stata 18, bạn có thể truy cập trang web: https://www.stata.com/new-in-stata/

Back to top button