KTL nâng cao

5 bước tiến hành nghiên cứu sự kiện

Phương pháp nghiên cứu sự kiện được sử dụng phổ biến để đánh giá tác động của thông tin hoặc sự kiện đến lợi nhuận đầu tư chứng khoán. Tuy nhiên, phương pháp này lại chưa phổ biến ở Việt Nam và rất ít nghiên cứu công bố trên các tạp chí uy tín có sử dụng đến các phương pháp này. Đây có thể là một hướng nghiên cứu tốt mang tính thời sự và rất khả thi (cả về phương pháp thực hiện, lẫn tính sẳn có của dữ liệu) đối với các bạn sinh viên, học viên cao học khi thị trường tài chính Việt …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button