Home | Trắc nghiệm | 73 câu trắc nghiệm Hành vi tổ chức – P2
73 câu trắc nghiệm Hành vi tổ chức (có đáp án kèm theo)
73 câu trắc nghiệm Hành vi tổ chức (có đáp án kèm theo)

73 câu trắc nghiệm Hành vi tổ chức – P2

Bộ đề thi trắc nghiệm Hành vi tổ chức (có đáp án). Nội dung bao gồm 73 câu trắc nghiệm đa lựa chọn, phân thành 2 phần như sau:

  • Phần 1: 33 câu
  • Phần 2: 40 câu

Các câu trắc nghiệm đã được kiểm duyệt nhiều lần, cả về nội dung lẫn hình thức trình bày (lỗi chính tả, dấu câu…) và được đánh mã số câu hỏi rất phù hợp cho nhu cầu tự học, cũng như sưu tầm. Mời các bạn tham gia tìm hiểu phần 2 gồm 40 câu trắc nghiệm đa lựa chọn + đáp án bên dưới.

1. Những liên minh hình thành một cách tự nhiên từ môi trường công việc trên cơ sở những quan hệ thể hiện sự thụ cảm giữa các cá nhân được gọi là
○ Nhóm nhiệm vụ
○ Nhóm chỉ huy
○ Nhóm không chính thức
● Tất cả đều sai