Kinh tế lượng

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế lượng, xác suất thống kê bằng tiếng việt và tiếng anh (có đáp án kèm theo). Các câu hỏi được phân thành từng chương/phần bám sát lý thuyết rất thích hợp cho việc tự học và củng cố kiến thức.

Back to top button