Dataset

Tổng hợp và chia sẻ các các nguồn dữ liệu trong nghiên cứu kinh tế ở các bậc đại học, và sau đại học.

KTL cơ bản

Tiếp cận tài nguyên Stata Journal với lệnh songbl

Stata cung cấp khá nhiều tài nguyên hữu ích, từ các bài báo giới thiệu những câu lệnh mới được tổng hợp trong các journals được cập nhật hàng quý, đến các bài viết chuyên đề của các học giả nổi…

Xem thêm »
Xử lý dữ liệu

Tải dữ liệu World Bank trực tiếp trên Stata

Sử dụng lệnh wbopendata để truy cập cơ sở dữ liệu của Ngân hàng Thế giới (WB) trên Stata. Lệnh wbopendata lấy từ các bộ dữ liệu chỉ số phát triển chính của Ngân hàng Thế giới, được tổng hợp từ…

Xem thêm »
Tin tức

Tìm dữ liệu với Dataset Search Google

Google Dataset Search Dataset Search là một công cụ tìm kiếm mới được thiết kế dành riêng cho việc tìm kiếm dữ liệu. Trong nghiên cứu, đây có thể là một giải pháp hữu ích để tìm một bộ dữ liệu…

Xem thêm »
Tin tức

Tải bộ dữ liệu Việt Nam từ UNU-WIDER

UNU-WIDER có khá nhiều bộ dữ liệu khảo sát hữu ích có Việt Nam. UNU-WIDER làTổ chức Nghiên cứu Phát triển Kinh tế – Đại học Liên hiệp quốc), tại: https://www.wider.unu.edu/https://wid.world/ Một số nguồn dữ liệu hữu ích của UNU-WIDER có…

Xem thêm »
Xử lý dữ liệu

Tải bộ chỉ số tham nhũng cảm nhận CPI

Chỉ số tham nhũng cảm nhận (CPI – Corruption Perceptions Index) – một chỉ số của tổ chức Minh bạch quốc tế (Transparency International) để đánh giá về mức độ tham nhũng cảm nhận của chuyên gia và doanh nhân về…

Xem thêm »
Xử lý dữ liệu

Tải chỉ số CPI mới nhất IMF

Tải chỉ số CPI mới nhất (29/02/2020) được tổng hợp theo tháng, quý và năm từ IMF trong giai đoạn. Các chỉ số CPI cho các quốc gia được tổng hợp dưới dạng cột Excel rất dễ sử dụng. Định nghĩa…

Xem thêm »
Back to top button