Dataset

Tổng hợp và chia sẻ các các nguồn dữ liệu trong nghiên cứu kinh tế ở các bậc đại học, và sau đại học.

Xử lý dữ liệu

Tải bộ chỉ số tham nhũng cảm nhận CPI

Chỉ số tham nhũng cảm nhận (CPI – Corruption Perceptions Index) – một chỉ số của tổ chức Minh bạch quốc tế (Transparency International) để đánh giá về mức độ tham nhũng cảm nhận của chuyên gia và doanh nhân về…

Xem thêm »
Xử lý dữ liệu

Tải chỉ số CPI mới nhất IMF

Tải chỉ số CPI mới nhất (29/02/2020) được tổng hợp theo tháng, quý và năm từ IMF trong giai đoạn. Các chỉ số CPI cho các quốc gia được tổng hợp dưới dạng cột Excel rất dễ sử dụng. Định nghĩa…

Xem thêm »
Xử lý dữ liệu

Tải bộ dữ liệu VARHS

Tương tự bộ dữ liệu khảo sát mức sống dân cư Việt Nam (VHLSS), bộ dữ liệu VARHS cũng được sử dụng rất rộng rãi trong các nghiên cứu về  bất bình đẳng, nghèo đói, các nghiên cứu phân tích về…

Xem thêm »
Xử lý dữ liệu

Tải bộ dữ liệu SME

Ý TƯỞNG NGHIÊN CỨU TỪ BỘ DỮ LIỆU SME Bộ dữ liệu SME là bộ dữ liệu chính thức và rất phù hợp để nghiên cứu về các đặc điểm của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) tại Việt Nam.…

Xem thêm »
Xử lý dữ liệu

Tải bộ dữ liệu chỉ số PAPI 2011 – 2019

Với ý nghĩa tương tự bộ dữ liệu PCI, bộ dữ liệu chỉ số PAPI cũng được sử dụng để đánh giá hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh theo phương pháp chỉ số liên tục bắt đầu…

Xem thêm »
Xử lý dữ liệu

Tải bộ dữ liệu chỉ số PCI 2005 – 2019

Với việc được định kì xây dựng hàng năm cho 63 tỉnh, bộ dữ liệu chỉ số PCI kết hợp với bộ dữ liệu các chỉ số vĩ mô của tổng cục thống kê trở nên cực kì hữu ích cho…

Xem thêm »
Back to top button
Close
Close