Giới thiệu dữ liệu trống – missing data

  1. Giới thiệu dữ liệu trống - missing data)

Trong mỗi kỹ thuật thống kê, chúng ta cần biết chắc là đang thao tác trên các quan sát hợp lý không có quan sát trống (non-missing) hay có tồn tại các giá trị trống - missing data. Dữ liệu trống - missing data tác động đến tính thiên chệch, hiệu quả của các ước l . . .

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Nếu chưa có tài khoản Premium, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3Next page

Thuyết Nguyễn

- Giảng dạy Kinh tế lượng ứng dụng, PPNCKH - Chuyên gia phân tích dữ liệu với Stata - Dành hơn 15000 giờ nghiên cứu Kinh tế lượng ứng dụng - Đam mê nghiên cứu, học hỏi cái mới; - Làm việc độc lập & tự học cao.

Bài liên quan

Back to top button