Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Tài chính

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm các môn chuyên ngành TÀI CHÍNH như sau:

GHI CHÚ

Tất cả các câu hỏi là KHÁC NHAU, đã được tổng hợp và biên soạn kĩ lưỡng cả về nội dung lẫn hình thức và đều có đáp án kèm theo.

Danh mục môn học

Nội dung

393 câu trắc nghiệm Tài chính doanh nghiệp

150 câu trắc nghiệm Tài chính tiền tệ

133 câu trắc nghiệm Tài chính quốc tế

416 câu trắc nghiệm Thị trường chứng khoán

Thuyết Nguyễn

- Giảng dạy Kinh tế lượng ứng dụng, PPNCKH - Chuyên gia phân tích dữ liệu với Stata - Dành hơn 15000 giờ nghiên cứu Kinh tế lượng ứng dụng - Đam mê nghiên cứu, học hỏi cái mới; - Làm việc độc lập & tự học cao.

Bài liên quan

Back to top button