Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Giới thiệu phương pháp GMM

Trong các mô hình dữ liệu bảng động tuyến tính, khi T nhỏ thì các phương pháp ước lượng tác động cố định FE hoặc phương pháp sai phân bậc 1 là không phù hợp (Nickell, 1981). Trong trường hợp này, phương pháp GMM với các ước lượng MM, D-GMM, S-GMM được xem là các lựa chọn thay thế phù hợp. Bài viết sẽ trình bày các khái niệm cơ bản về các thành phần của phương pháp GMM (moment là gì? moment condition là gì?) và phương pháp GMM cũng như các ứng dụng (ưu/nhược điểm) của phương pháp. Moment conditions là gì? Các nhà thống kê …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button