Tin tức

Giới thiệu SPSS

Phần giới thiệu SPSS đã được trình bày sơ lược ở trang THỰC HÀNH TRÊN SPSS, bài viết này sẽ đi sâu trình bày một số tính năng quan trọng trong phần mềm SPSS. Đầu tiên là phần giao diện và cửa sổ làm việc. Ngoài thanh menu, SPSS có 3 cửa sổ làm việc chính. Những cửa sổ này cho phép người sử dụng xem/biên tập dữ liệu, hiển thị kết quả phân tích và viết chương trình câu lệnh. Tương ứng với mỗi cửa sổ là các định dạng file tương ứng.

1. Cửa sổ dữ liệu (Data Editor)

  • Cho phép xem & biên tập dữ liệu
  • Có 2 dạng chính: Data View và Variable View. Cửa sổ Data View cho phép nhập và biên tập dữ liệu thủ công. Cửa sổ Variable View cho phép tạo và thiết lập các thông tin về định dạng của biến.
  • Dữ liệu trong cửa sổ dữ liệu sẽ được lưu trữ dưới định dạng .sav của SPSS
  • Từ cửa sổ này, SPSS cho phép mở, nhập cũng như xuất các file thuộc các định dạng khác như Excel, Stata, Sas…

SPSS cho phép mở cùng lúc nhiều file dữ liệu, trong đó cửa sổ hiện hành được đánh dấu bởi kí hiệu dấu (+) màu đỏ ở góc trên cùng bên trái của thanh tiêu đề.

2. Cửa sổ kết quả (Output Viewer)

  • Hiển thị các kết quả phân tích của SPSS. Mỗi kết quả sẽ được hiển thị thành những đoạn riêng biệt.
  • Ở cửa sổ này, các kết quả có thể chỉnh sửa, xóa…đồng thời hỗ trợ in, sao chép hoặc xuất qua các định dạng khác như Word, Excel, PDF…
  • Các kết quả trên cửa sổ này được lưu dưới định dạng .spv của SPSS.

Tương tự cửa sổ Data Editor, SPSS cũng cho phép mở cùng lúc nhiều file dữ liệu, trong đó cửa sổ hiện hành được đánh dấu bởi kí hiệu dấu (+) màu đỏ ở góc trên cùng bên trái của thanh tiêu đề.

1 2Next page
Back to top button