KTL nâng cao

Hạn chế của mô hình FEM vs REM

Mô hình FEM vs REM còn được gọi là mô hình dữ liệu bảng tuyến tính cổ điển. Mô hình FEM vs REM là 2 mô hình phổ biến để ước lượng dữ liệu bảng. Tuy nhiên, cả 2 mô hình FEM vs REM đều gặp các vấn đề về tính ngoại sinh ngặt, tính nội sinh của biến, cũng như các vấn đề liên quan đến tính chất động của mô hình dữ liệu bảng. Bài viết sau sẽ làm rõ các hạn chế của 2 mô hình FEM vs REM này 1. Nhắc lại phương pháp ước lượng mô hình dữ liệu bảng tuyến tính cổ điển …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button