Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL cơ bảnPhân tích hồi quy

Phân tích hồi quy Logit lặp

I. GIỚI THIỆU VỀ HỒI QUY LOGIT LẶP Hồi quy logit lặp (repeated measures logistic regression) được sử dụng trong trường hợp biến kết quả (biến phụ thuộc) dạng nhị phân được lặp lại trên mỗi đối tượng. Khi đó, để tính toán tác động (effect) các lần đo trên mỗi đối tượng, chúng ta có thể thực hiện lặp lại hồi quy logit giản đơn. Tuy nhiên, quá trình thực hiện lặp lại nhiều lần như vậy sẽ làm tăng khả năng mắc sai lầm loại I. Giải quyết vấn đề này, trong SPSS, chúng ta có thể thực hiện bằng cách sử dụng lệnh GENTLIN và xác …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button