Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL cơ bảnPhân tích hồi quy

Phân tích hồi quy Logit lặp

I. GIỚI THIỆU VỀ HỒI QUY LOGIT LẶP

Hồi quy logit lặp (repeated measures logistic regression) được sử dụng trong trường hợp biến kết quả (biến phụ thuộc) dạng nhị phân được lặp lại trên mỗi đối tượng. Khi đó, để tính toán tác động (effect) các lần đo trên mỗi đối tượng, chúng ta có thể thực hiện lặp lại hồi quy logit giản đơn. Tuy nhiên, quá trình thực hiện lặp lại nhiều lần như vậy sẽ làm tăng khả năng mắc sai lầm loại I. Giải quyết vấn đề này, trong SPSS, chúng ta có thể thực hiện bằng cách sử dụng lệnh GENTLIN và xác định phân phối xác xuất (probability distribution) dạng nhị phân (binomial) với mô hình logit. Quá trình thực hiện sẽ lần lượt được trình bày bên dưới.

Chúng ta đã biết, bên cạnh các vấn đề về tuổi tác, yếu tố di truyền thì bệnh cao huyết áp (đại diện bởi chỉ số huyết áp) có quan hệ mật thiết với chế độ ăn uống và vận động thể thao hàng ngày. Một nghiên cứu thực nghiệm được thực hiện trên 30 đối tượng tình nguyện để xác định mối quan hệ này. Mỗi đối tượng sẽ yêu cầu thực hiện lần lượt chế độ ăn kiêng, và các chế độ tập luyện (1, 2, 3). Trước và sau mỗi giai đoạn nhóm nghiên cứu sẽ tiến hành ghi nhận chỉ số huyết áp ở từng đối tượng. Kết quả được thể hiện ở file dữ liệu thực hành hồi quy logit lặp

Trong ví dụ này, chúng ta muốn biết mối quan hệ giữa chế độ ăn kiêng và bệnh cao huyết áp cũng như là xác suất bị cao huyết áp ở nhóm này. Sử dụng số liệu trên với giả định rằng chỉ số huyết áp trên 100 được xem là bị cao huyết áp.

II. THỰC HÀNH HỒI QUY LOGIT LẶP

Quá trình thực hành hồi quy logit lặp trên SPSS như sau:

1.

Vào Analyze \( \to \) Generlized Linear Models \( \to \) Generlized Estimating Equations… Hồi quy logit lặp

1 2 3Next page
Back to top button