Phân tích hồi quy Logit lặp

I. GIỚI THIỆU VỀ HỒI QUY LOGIT LẶP

Hồi quy logit lặp (repeated measures logistic regression) được sử dụng trong trường hợp biến kết quả (biến phụ thuộc) dạng nhị phân được lặp lại trên mỗi đối tượng. Khi đó, để tính toán tác động (effect) các lần đo trên mỗi đối tượng, chúng ta có thể thực hiện lặp lại hồi quy logit giản đơn. Tuy nhiên, quá trình thực hiện lặp lại nhiều lần như vậy sẽ làm tăng khả năng mắc sai lầm loại I. Giải quyết vấn đề này, trong SPSS, chúng ta có thể thực hiện bằng cách sử dụng lệnh GENTLIN và xác định phân phối xác xuất (probability distribution) dạng nhị phân (binomial) với mô hình logit. Quá trình thực hiện sẽ lần lượt được trình bày bên dưới.

Chúng ta đã biết, bên cạnh các vấn đề về tuổi tác, yếu tố di truyền thì bệnh cao huyết áp (đại diện bởi chỉ số huyết áp) có quan hệ mật thiết với chế độ ăn uống và vận động thể thao hàng ngày. Một nghiên cứu thực nghiệm được thực hiện trên 30 đối tượng tình nguyện để xác định mối quan hệ này. Mỗi đối tượng sẽ yêu cầu thực hiện lần lượt chế độ ăn kiêng, và các chế độ tập luyện (1, 2, 3). Trước và sau mỗi giai đoạn nhóm nghiên cứu sẽ tiến hành ghi nhận chỉ số huyết áp ở từng đối tượng. Kết quả được thể hiện ở file dữ liệu thực hành hồi quy logit lặp

Trong ví dụ này, chúng ta muốn biết mối quan hệ giữa chế độ ăn kiêng và bệnh cao huyết áp cũng như là xác suất bị cao huyết áp ở nhóm này. Sử dụng số liệu trên với giả định rằng chỉ số huyết áp trên 100 được xem là bị cao huyết áp.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Nếu chưa có tài khoản Premium, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3Next page

Thuyết Nguyễn

- Giảng dạy Kinh tế lượng ứng dụng, PPNCKH - Chuyên gia phân tích dữ liệu với Stata - Dành hơn 15000 giờ nghiên cứu Kinh tế lượng ứng dụng - Đam mê nghiên cứu, học hỏi cái mới; - Làm việc độc lập & tự học cao.

Bài liên quan

Back to top button