Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

Phân tích hồi quy

Hồi quy logit giản đơn

I. GIỚI THIỆU VỀ HỒI QUY LOGIT GIẢN ĐƠN

Trong các bài trước về phân tích hồi qui tuyến tính và phân tích phương sai, chúng ta phân tích các mối liên hệ giữa một biến phụ thuộc liên tục và một hay nhiều biến độc lập (liên tục hoặc không liên tục). Nhưng trong nhiều trường hợp, biến phụ thuộc không phải là biến liên tục mà là biến đo lường nhị phân: có/không, nghèo/không nghèo... Bài viết này sẽ trình bày một mô hình hồi quy đơn giản, gọi là hồi quy logit giản đơn để xác định mối liên hệ giữa 2 biến cũng như là dự báo một mức xác suất xảy ra ở biến phụ thuộc tương ứng với mỗi giá trị của biến độc lập.

Ví dụ, chúng ta muốn biết tác động việc ăn kiêng và chế độ vận động đến nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp. Ở đây, các biến chế độ ăn kiêng và chế độ vận động là các biến định danh; mắc bệnh cao huyết áp là biến phụ thuộc có 2 giá trị {1: mắc bệnh và 0: không mắc bệnh).

Phân tích hồi quy logit được thực hiện dựa trên 4 giả định như sau:

  1. Biến phụ thuộc là biến đo lường dạng nhị phân (chỉ có 2 giá trị)[1]. Tham khảo bài viết các loại thang đo trong phân tích dữ liệu.
  2. Phải có ít nhất một biến độc lập, có thể là biến liên tục hoặc biến phân loại (thứ tự hoặc định danh).
  3. Các quan sát độc lập và biến phụ thuộc phải loại trừ lẫn nhau (xung khắc)
  4. Có mối quan hệ tuyến tính giữa biến độc lập và dạng logarit của biến phụ thuộc.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3Trang sau

Bài liên quan

Back to top button